SCNR

Co-workers

Watch company profile in *.pdf format: DOWNLOAD


mag. Andreja Valič Zver (cobiss)
director
E-mail: andreja.valic.zver AT scnr.si
Telephone: +386 (0)1 230 67 01

Research & Development Department (RDD)

dr. Mateja Čoh (cobiss)
Counsellor, head of the Department
E-mail: mateja.coh AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 07

dr. Milko Mikola (cobiss)
Counsellor
Telefon: 01/230 67 00

dr. Damjan Hančič (cobiss)
Counsellor
E-mail: damjan.hancic AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 09

mag. Renato Podberšič (cobiss)
Senior Researcher
E-mail: renato.podbersic AT scnr.si
Telefon:  01/230 67 08

Mirjam Jurjevčič (cobiss)
Independent Researcher
E-mail: mirjam.jurjevcic AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 06

Consultation Department

Marta Milena Keršič (cobiss)
Counsellor, head of the Department
E-mail: marta.kersic AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 05

Jelka Piškurić (cobiss)
Independent Researcher
E-mail: jelka.piskuric AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 03

Neža Strajnar (cobiss)
Independent Researcher
E-mail: neza.strajnar AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 04

Support

Damjana Čemažar
Secretary
E-mail: damjana.cemazar AT scnr.si
Telefon: 01/230 67 00

The Council of The Study Centre

dr. Damjan Hančič
predsednik, predstavnik zaposlenih

dr. Tamara Griesser Pečar
članica – namestnica predsednika Sveta,
predstavnica ustanovitelja

Jože Dežman
član, predstavnik ustanovitelja

prof. dr. Lovro Šturm
član, predstavnik zainteresirane javnosti

akademik Zorko Simčič
član, predstavnik zainteresirane javnosti

dr. Bernard Nežmah
član, predstavnik zainteresirane javnosti

Jelka Piškurić
članica, predstavnica zaposlenih

Ccounsellor, head of the Department

SCNR