Študijski center za narodno spravo

Mednarodna konferenca COMDOS v Sofiji

Ljubljana (16. 5. 2018) – Med 23.–25. aprilom 2018 je v Sofiji potekala mednarodna konferenca, ki jo je organiziral COMDOS (Committee on disclosure of documents and announcing affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army) iz Bolgarije.

Na konferenci je dr. Renato Podbersič, sodelavec SCNR, predstavil referat o stanju arhivske dokumentacije v slovenskih arhivih, ki se nanaša na delovanje nekdanje jugoslovanske (slovenske) tajne politične policije iz časa komunizma in o problemih, s katerimi se srečujejo raziskovalci ob delu v slovenskih oz. jugoslovanskih arhivih. Udeleženci konference so si med drugim lahko ogledali vzorno urejen bolgarski arhiv tajnih služb, ki se nahaja približno deset kilometrov zahodno od glavnega mesta Sofija.

Udeležba na mednarodni konferenci v Zagrebu

Ljubljana (7.5.2018) – V torek, 24. aprila 2018 sta se direktorica SCNR dr. Andrejo Valič Zver in sodelavec dr. Damjan Hančič udeležila mednarodne konference z naslovom »Between fear and education. Coming to terms with the communist past in South-east Europe«, ki sta jo organizirali ustanova Konrad Adenauer Stiftung in Hrvaško katoliško vseučiteljišče iz Zagreba.

Na konferenci so predstavniki iz nekaterih vzhodno-evropskih postkomunističnih držav predstavili izkušnje iz obdobja tranzicije glede soočanja s komunistično pretklostjo. Dr. Zver Valičeva je v referatu predstavila proces narodne sprave v Sloveniji, dr. Hančič pa je sodeloval kot aktivni udeleženec na okrogli mizi v drugem delu konference.

Obisk maturantov Gimnazije Želimlje v zaporniških celicah na Beethovnovi

Ljubljana (26. 4. 2018) – Tudi v letošnjem letu so se dijaki 4. letnikov Gimnazije Želimlje odločili, da se odpravijo na ogled zaporniških celic na Beethovnovi ulici. Tam so prisluhnili razlagi profesorja Jurija Emeršiča, ki jim je predstavil delovanje tajne politične policije v povojni Sloveniji in jih seznanil z obstojem zaporniških celic, v katerih so bili zaprti politični obsojenci.

POZIV za nove člane Sveta SCNR – predstavnike zainteresirane javnosti

Na podlagi 13. člena Statuta Javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, objavljamo:

POZIV

za posameznike ali predstavnike zainteresiranih združenj ali institucij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave

Študijski center za narodno spravo poziva posameznike z izkazano bibliografijo objav s področja narodne sprave oziroma predstavnike zainteresiranih združenj ali institucij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave, da v roku 30 dni posredujejo predloge za člane sveta zavoda.

Predlogi se pošljejo v zaprti kuverti na Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana.

Po prejemu predlogov za člane sveta zavoda, direktor svetu zavoda posreduje spisek prispelih predlogov in predlaga tri ali več kandidate za predstavnika zainteresiranih združenj ali institucij v svet zavoda. Predlog mora biti obrazložen.

Poziv se objavi na oglasni deski zavoda in spletni strani SCNR.

Dr. Andreja Valič Zver, direktorica SCNR

Ljubljana, 23.04.2018

Razstava “Skozi čas preizkušenj” gostuje v Celovcu

Ljubljana (20. 4. 2018) – V Tischlerjevi dvorani v Celovcu je v sredo 18. aprila 2018 potekalo odprtje razstave in predstavitev knjige Skozi čas preizkušenj, ki govori o življenjskih izkušnjah gospe Jelke Mrak Dolinar.

Avtorica razstave dr. Jelka Piškurić.

Zgodba njene družine govori o begunstvu staršev zaradi fašističnega nasilja na Primorskem, o tem, da so družino Nemci v obdobju okupacije izselili, in o begu pred komunističnim nasiljem. Ko se je ob koncu vojne skupaj z domobranci in nasprotniki komunizma Jelka želela umakniti na Koroško, je po spletu okoliščin obtičala ujeta na vlaku skupaj z domobranskimi ranjenci. Njena odločitev, da v nasprotju z drugim zdravniškim osebjem ne zapusti nemočnih ljudi v stiski, je v nadaljevanju privedla do tega, da jo je povojna oblast kaznovala. Tako je skupaj s sestro Kristo namesto med begunci v Avstriji končala v taborišču v Šentvidu nad Ljubljano, pozneje pa v različnih ženskih zaporih, pri čemer so bili sodni postopki proti njej politično motivirani.

Pozdravni nagovor direktorice SCNR dr. Andreje Valič Zver.

Organizatorji dogodka so bili celovška Mohorjeva, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Študijski center za narodno spravo. Zbrane gledalce so ob začetku pozdravili Franc Kelih, direktor Mohorjeve, dr. Miha Vrbinc, podpredsednik KKZ, in dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. Razstavo in knjigo je predstavila dr. Jelka Piškurić, ki je ob koncu zbrane gledalce tudi popeljala skozi razstavo. Program je popestrila pevska skupina Mohor in Fortunat.

Razstava bo na ogled do srede, 9. maja 2018, ob delavnikih od 8. do 17. ure. Dogodek je bil uvod v niz prireditev o slovenski povojni emigraciji. Prihodnjo sredo, 25. aprila, se bo nadaljeval s podijsko diskusijo Povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos h krepitvi narodne zavesti, zaključil pa se bo 9. maja s predstavitvijo knjige Umik čez Ljubelj, maj 1945, skozi objektiv Marjana Kocmurja.O tem si lahko preberete tudi:http://volksgruppen.or f.at/slovenci/stories/2907626/. 

Naslednja stran »

Študijski center za narodno spravo