Študijski center za narodno spravo

Mednarodno sodelovanje

Študijski center usmerja svoje delovanje tudi v širši evropski prostor. Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo smo aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi prve mednarodne konference o totalitarnih režimih 8. aprila 2009 v Bruslju v organizaciji Evropske komisije in Evropskega sveta v sklopu slovenskega predsedovanja EU. Raziskovalci so prispevke, ki obravnavajo vse tri totalitarne sisteme v Sloveniji, objavili v zborniku z naslovom Crimes Committed by Totalitarian Regimes (junij 2008), ki je bil izdan ob slovenskem predsedovanju Evropski uniji.

 

crimes committed

Publikacijo lahko dobite na sedežu Zavoda (Tivolska 42, Ljubljana) ali naročite na
telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si.

Študijski center aktivno sodeluje pri oblikovanju t. i. Evropske platforme spomina in vesti, ki je nastala na podlagi Praške deklaracije o evropski vesti in komunizmu. Deklaracijo je junija 2008 sprejel Senat parlamenta Češke republike in jo je prvi podpisal Vaclav Havel. V času priprav na češko predsedovanje Evropski uniji se je mag. Andreja Valič udeležila delavnice, ki jo je organiziral Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov (The Institute for the Study of Totalitarian Regimes) novembra  2008 v Pragi ter postala članica delovne skupine, ki pripravlja Evropsko platformo spomina in vesti. Vsebinsko izhodišče platforme izhaja iz dejstva, da so številne evropske države doživele nasilje totalitarnih sistemov in kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin v 20. stoletju; doživete grozote je potrebno osvestiti in jih ovrednotiti kot del skupne evropske zgodovine. To zgodovinsko izkušnjo je potrebno uporabiti v izobraževalnem procesu, in sicer kot sredstvo za poudarjanje pomena temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter vladavine prava in drugih vrednot, na katerih temelji Evropska Unija. Temeljno izhodišče je, da je potrebno vse totalitarne sisteme obravnavati z enakimi merili.

Najpomembnejši cilji projekta Evropska platforma spomina in vesti so:

  • povezati sorodne evropske institucije, ki se ukvarjajo s proučevanjem totalitarnih sistemov in kršitvami
  • temeljnih človekovih pravic in svoboščin,
  • ustvarjati zbirke virov in izobraževalnih programov,
  • prizadevati si za dostop do arhivov,
  • določiti spominski dan na žrtve totalitarizmov.

Evropska platforma spomina in vesti se pospešeno ustanavlja. O projektu so razpravljali tudi na drugi mednarodni konferenci o zločinih totalitarnih režimov, ki je bila 18. marca 2009 v Bruslju; konference se je udeležila mag. Andreja Valič. 25. marca 2009 je bil v evropskem parlamentu zgodovinski dogodek – o zločinih totalitarnih sistemov je na plenarnem zasedanju prvič razpravljal tudi Evropski parlament, ki je 2. aprila 2009 sprejel Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. Evropska komisija za leto 2010 pripravlja posebno poročilo o tej problematiki. Več informacij o tem je dostopnih na spodnjih povezavah.

Magnetogram seje Evropskega parlamenta, ki je 25. marca 2009 razpravljal  o
obsodbi totalitarnih sistemov

Slovenski prevod razprave (avdio posnetek) najdete na spodnji povezavi (na desni izberete temo “Evropska zavest in totalitarizem (razprava) 25-03-2009″) 

Na tej povezavi najdete predloge resolucij, ki jih je Evropski parlament
obravnaval 2. aprila 2009

V letu 2008 smo navezali stike z Zgodovinsko komisijo pri Štajerski deželni vladi v Gradcu (Historische Landeskommission für Steiermark). Sodelujemo pri skupnem projektu o ilegalnih prehodih avstrijsko-jugoslovanske meje v 50-ih letih 20. stoletja. Cilj projekta je na podlagi arhivskih in drugih virov raziskati omenjeno problematiko. Rezultat raziskave bo zbornik, ki ga bo izdala Štajerska deželna vlada v Gradcu.

Študijski center za narodno spravo