Študijski center za narodno spravo

O centru

Študijski center za narodno spravo je začel s svojim delovanjem maja 2008. Naša naloga je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine, s poudarkom na proučevanju vseh treh totalitarizmov, ki so bili prisotni v slovenskem prostoru: fašizma, nacizma in komunizma.

Zbiramo in proučujemo dokumente, zgodbe in spomine pričevalcev tistega časa, objavljamo raziskave in zbrana pričevanja, pripravljamo posvete in razprave na temo slovenske zgodovine 20. stoletja, vključujemo se v vzgojno izobraževalni proces ter se povezujemo s sorodnimi institucijami v Evropi in po svetu. S svojimi raziskavami in delovanjem skušamo dopolniti razumevanje dogodkov polpretekle zgodovine, ki so zaznamovali slovenskega človeka, in osvetliti še neraziskane ter pogosto zamolčane teme. 

INFO

POSLANSTVO IN CILJI

RAZVOJNO RAZISKOVALNA ENOTA

ENOTA ZA SVETOVANJE

SODELAVCI

 SVET ZAVODA

Študijski center za narodno spravo