Študijski center za narodno spravo

Sodelavci


dr. Andreja Valič Zver (cobiss)
direktorica
E-mail: andreja.valic.zver@scnr.si

Razvojno raziskovalna enota (RRE)

dr. Mateja Čoh (cobiss)
svetnica, vodja RRE
E-mail: mateja.coh@scnr.si
Telefon: 01/230 67 07

dr. Tamara Griesser Pečar
višja raziskovalka
E-mail:
tamara.griesser.pecar@scnr.si
Telefon: 01/230 67 00

dr. Damjan Hančič (cobiss)
svetnik
E-mail: damjan.hancic@scnr.si
Telefon: 01/230 67 09

dr. Renato Podbersič (cobiss)
višji raziskovalec
E-mail: renato.podbersic@scnr.si
Telefon:  01/230 67 08

Mirjam Jurjevčič (cobiss)
samostojna raziskovalka
E-mail: mirjam.jurjevcic@scnr.si
Telefon: 01/230 67 06

Enota za svetovanje

Marta Milena Keršič (cobiss)
svetnica, vodja enote za svetovanje
E-mail: marta.kersic@scnr.si
Telefon: 01/230 67 05

Jelka Piškurić (cobiss)
samostojna raziskovalka
E-mail: jelka.piskuric@scnr.si
Telefon: 01/230 67 03

Neža Strajnar (cobiss)
samostojna raziskovalka
E-mail: neza.strajnar@scnr.si
Telefon: 01/230 67 04

Služba za podporo

Svet zavoda

dr. Damjan Hančič
predsednik

doc. dr. Jernej Letnar Černič
član

dr. Jože Dežman
član

prof. dr. Lovro Šturm
član

prof. dr. Darko Friš
član

dr. Bernard Nežmah
član

doc. dr. Tamara Griesser Pečar
članica

Študijski center za narodno spravo