Študijski center za narodno spravo

Svet zavoda

Svet zavoda

dr. Damjan Hančič
predsednik

doc. dr. Tamara Griesser Pečar
članica

prof. dr. Lovro Šturm
član

prof. dr. Darko Friš
član

dr. Bernard Nežmah
član

Študijski center za narodno spravo