Študijski center za narodno spravo

Predstavitev knjige Slovenske podobe zla

Ljubljana (18. 10.2018) – Danes je v prostorih Študijskega centra za narodno spravo potekala predstavitev knjige Franceta Cukjatija z naslovom »Slovenske podobe zla«.

Knjiga z različnih vidikov razjasnjuje izvor zla, njegove značilnosti in posledice ter nakazuje pot osvoboditve človeka in družbe izpod ujetosti v zlo. Avtor je, zavedajoč se, kako obsežnega in vsestransko zapletenega problema – zla – se je lotil, sledil različnim strokovnim pristopom vsaj treh področij, to so zgodovina, psihologija in morala, pri tem pa se v veliki meri nasloni tudi na Viktorja E. Frankla.

Srečanje je moderiralBoštjan Kolarič,sodelavec SCNR  v uvodu pa nas je nagovorila direktorica dr. Andreja Valič Zver.

Študijski center za narodno spravo