Študijski center za narodno spravo

Publikacije

Študijski center za narodno spravo je javni zavod, ki ga je v letu 2008 ustanovila Vlada RS. Naša naloga je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine, s poudarkom na proučevanju vseh treh totalitarizmov, ki so bili prisotni v slovenskem prostoru: fašizma, nacizma in komunizma. S svojimi raziskavami in delovanjem skušamo dopolniti razumevanje dogodkov polpretekle zgodovine, ki so zaznamovali slovenskega človeka, in osvetliti še neraziskane ter pogosto zamolčane teme.

Na podlagi raziskav, zbiranja dokumentov, zgodb in spominov iz tistega časa izdajamo publikacije na temo slovenske zgodovine 20. stoletja.

DOKUMENTI IN PRIČEVANJA

REVOLUCIONARNO NASILJE

TOTALITARIZMI

OSTALE PUBLIKACIJE

Študijski center za narodno spravo