Študijski center za narodno spravo

Dokumenti in pričevanja

Ena pomembnejših nalog Študijskega centra je zbiranje in objava dokumentov in pričevanj o različnih oblikah nasilja, ki so jih povzročili totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. stoletju. Zato smo se odločili, da bomo izdajali serijo publikacij z naslovom Dokumenti in pričevanja.

dr. Milko Mikola; Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji 

izgoni

dr. Milko Mikola; Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji,

II. del

dokumenti, taborišča

Z zbiranjem in objavljanjem dokumentov in pričevanj nadaljujemo delo, ki so ga sodelavci Študijskega centra začeli že na Sektorju za popravo krivic in za narodno spravo, saj so do sedaj izšle naslednje publikacije:

  • Dokumenti in pričevanja o povojnih delovnih taboriščih v Sloveniji (2006), zbral in uredil dr. Milko Mikola: zbrani in objavljeni so dokumenti in pričevanja o taboriščih za prisilno, poboljševalno in družbeno koristno delo, ki so v Sloveniji obstajala med letoma 1945 in 1951.
  • Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji (2007), zbral in uredil dr. Milko Mikola: zbrani in objavljeni so dokumenti in pričevanja o koncentracijskih taboriščih Strnišče pri Ptuju, Hrastovec pri Lenartu v Slovenskih goricah, Filovci in Brestrnica pri Mariboru.
  • Dokumenti o rudarski stavki v Zasavju leta 1958 (2007), zbrala in uredila dr. Damjan Hančič in mag. Renato Podbersič, avtorica uvodne študije je Darja Skopec: zbrani in objavljeni so dokumenti zveznih, republiških, okrajnih in občinskih komitejev Zveze komunistov in dokumenti Uprave državne varnosti (UDBE) o stavki rudarjev v zasavskih premogovnikih januarja 1958.
  • Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma (2008), zbrali in uredili Marta Keršič in Neža Stres: zbrani in objavljeni so dokumenti o privilegijih, ki so jih v času socializma v Sloveniji uživali politični in državni funkcionarji.
Študijski center za narodno spravo