Študijski center za narodno spravo

Ostale publikacije

dr. Andreja Valič Zver; Demos – Slovenska osamosvojitev in demokratizacija

demos-naslovnica

Refleksije – zbornik prispevkov, ur. dr. Damjan Hančič

refleksije-jpg

 dr. Mateja Čoh Kladnik; Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951

kulaški procesi

dr. Mateja Čoh Kladnik; Za svobodo, kralja in domovino: Ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952

za svobodo kralja

Jurij Štesl; Pohorska afera

pohorska afera

 Katja Zupanič; Četništvo na Štajerskem

četništvo

Študijski center za narodno spravo