Študijski center za narodno spravo

Demos – Slovenska osamosvojitev in demokratizacija

demos-naslovnica

Cena: 20,00 € (+ poštnina).

Publikacijo lahko dobite na sedežu Zavoda (Tivolska 42, Ljubljana) ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si.

Dr. Andreja Valič Zver; Demos : slovenska osamosvojitev in demokratizacija

Založila in izdala: Študijski center za narodno spravo in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Maribor, 2013

Andreja Valič Zver prikaže in analizira sile, ki so prispevale k osamosvojitvi: v prvi vrsti nastanek, delovanje, vlogo in pomen Demosa (Demokratične opozicije Slovenije), ki je bil ustanovljen novembra 1989 in je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združil različne zveze z namenom, da nastopijo skupaj na volitvah. Časovno sega monografija do leta 1992, ko seveda še ne moremo govoriti o ustaljeni demokraciji, saj korenite sistemske spremembe potrebujejo vsaj eno generacijo, če ne več, so pa že od vsega začetka vidni napredki v smeri določene liberalizacije. Avtorica postavi dogajanje v Sloveniji v zgodovinski prostor od razsvetljenstva naprej, zatem predstavi ideje o združeni Sloveniji, ki so krepile nacionalno identiteto in predstavi dogajanja vse  do okupacije in revolucionarnega nasilja, prevzema oblasti leta 1945, čas komunističnega totalitarizma in končno razpad komunistične Jugoslavije. Zatem postavi boj za osamosvojitev in neodvisnost v širši mednarodni aktualni politični prostor, torej v obdobje konec osemdesetih, in v začetek devetdesetih let, ko se Evropa začenja korenito spreminjati.

Študijski center za narodno spravo