Študijski center za narodno spravo

Pohorska afera

 

Avtor v knjigi predstavi dogajanje na Štajerskem in Koroškem od septembra 1943 do aprila 1944, poznano pod imenom pohorska afera. Ugotavlja, da je pohorska afera izbruhnila zaradi strahu centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije in njemu podrejenih forumov pred t. i. vrinjenci v lastnih vrstah ter zaradi strahu pred obnavljanjem protirevolucionarnega tabora na Štajerskem po kapitulaciji Italije. Predstavi vlogo in odgovornost takratnega političnega in vojaškega vodstva na Koroškem in Štajerskem, predvsem Pokrajinskega komiteja Komunistične partije Slovenije za severno Slovenijo ter partizanskih enot IV. operativne cone. Posebej izpostavi vlogo in postopke Varnostno-obveščevalne službe in piše o usodi najmanj identificiranih 52-ih žrtev, ki so jih na zaslišanjih mučili in nato ubili. Najbolj znana in že med vojno zelo odmevna je bila usmrtitev sedmih partizanov in novincev Pohorskega odreda, ki se je zgodila 4. januarja 1944, pri kmetiji Urbanc v Lehnu na Pohorju, in je postala znana kot pohorski proces. Vse to je bilo posledica sistema organizacije partije in metod njenega delovanja, ki so v pohorski aferi odigrale pomembno vlogo. Z navajanjem številnih podrobnosti, posebnosti in zanimivosti je avtor nedvomno prispeval k temu, da ti dogodki in žrtve ne bodo pozabljeni.

 

Knjiga je razprodana.

 

Študijski center za narodno spravo