Študijski center za narodno spravo

Refleksije – zbornik prispevkov

refleksije-jpg

Cena: 5,00 € (+ poštnina).

Publikacijo lahko dobite na sedežu Zavoda (Tivolska 42, Ljubljana) ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si.

Dr. Damjan Hančič, urednik zbornika

Predgovor Refleksije –  zbornik prispevkov

V kriznem času, v katerem živimo je vloga pravne pravičnosti in pravilne interpretacije zgodovinski dejstev zelo pomembna, da se nekateri negativni vzorci ravnanja iz preteklosti – različne oblike nasilnih dejanj in totalitarizmov – ne bi ponovile, hkrati pa bi žrtvam teh dejanj nudile vsaj delno zadoščenje za prestalo trpljenje.  Iz zgodovine se namreč lahko veliko naučimo, na nas samih pa je odgovornost, da slabih dejanj iz preteklosti ne bomo ponavljali. K temu pa lahko veliko pripomore tudi pravna regulacija kaznovanja povzročiteljev zavržnih dejanj in povrnitev škode tistim, ki jim je bila povzročena. Seveda pa je potrebno v družbi ustvarjati tudi ustrezno družbeno klimo, da bi oblike totalitarizmov prepoznali in se znali nanje ustrezno odzvati. Tu pa lahko pomembno vlogo odigrajo zgodovinarji in učitelji zgodovine.

Vsega tega se zavedamo tudi na Študijskem centru za narodno spravo, zato smo v letu 2011 organizirali dve okrogli mizi. Na prvi, z naslovom »Pravo in prav«, so ugledni pravni strokovnjaki razpravljali na temo tranzicijske pravičnosti, na drugi, ki kjer bila mišljena kot uvod v širšo razpravo znotraj slovenskega zgodovinopisja, pa so ugledni zgodovinarji razpravljali o stanju v slovenskem zgodovinopisju pri obravnavi in raziskovanju totalitarnih sistemov 20. stoletja. Prispevke obeh okroglih miz objavljamo v tej publikaciji.

V tretjem delu pričujoče publikacije so objavljeni govori osrednjih slavnostnih govornikov na vseh štirih dosedanjih slovesnostih ob obleževanju 23. avgusta – Dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov 20. stoletja. Tudi ta spominski dan v naši družbi lahko krepi pomen zavedanja totalitarne preteklosti.

Z okrogle mize »Pravo in prav« so predstavljeni referati dr. Mateja Avblja, dr. Lovra Šturma in dr. Jerneja Letnar Černiča. Z okrogle mize o zgodovinopisju so predstavljeni referati: dr. Andreje Valič Zver, dr. Staneta Grande, dr. Tamare Griesser Pečar, Jožeta Dežmana, ddr. Igorja Grdine in dr. Janka Prunka.

Nagovori slavnostnih govornikov o 23. avgustu –  Dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih sistemov v Evropi v 20. stoletju, pa so prispevali naslednji govorniki dr. Stane Granda, dr. Boris Pahor, dr. Jože Trontelj in dr. Janez Juhant.

Študijski center za narodno spravo