Študijski center za narodno spravo

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945

 revolucionarno-nasilje gorenjska

Dr. Damjan Hančič na primeru vzhodne Gorenjske analizira položaj ob nemški okupaciji v letih 1941 do 1945. V osrednjem delu prikaže konkretne primere revolucionarnega nasilja na vzhodnem gorenjskem območju. Odgovoriti skuša na vprašanja, v kakšni obliki se je kazalo partizansko oziroma revolucionarno nasilje nad prebivalstvom, v kolikšni meri je bilo to nasilje usmerjeno proti resničnim sodelavcem okupatorja in v kolikšni meri le proti politično-ideološkim nasprotnikom OF oziroma njene vodilne sile komunistične partije.

Cena: 5,00 € (+ poštnina).

Publikacijo lahko dobite na sedežu Zavoda (Tivolska 42, Ljubljana) ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si.

Študijski center za narodno spravo