Študijski center za narodno spravo

Totalitarizmi – vprašanja in izzivi

Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi

V zbirki Totalitarizmi – vprašanja in izzivi izhajajo zborniki, v katerih so zbrani prispevki in referati udeležencev na mednarodnih konferencah in posvetih, ki jih organizira Študijski center za narodno spravo.

Brezpravje “v imenu ljudstva”

brezpravje

Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja

revolucionarno-nasilje-sodni-procesi-in-kulturna-spominjanja-300x421

Odstiranje zamolčanega

slika-zbornika-odstiranje-zamolcanega

Represivne metode totalitarnih režimov – Zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta

represivne metode

Totalitarizmi – vprašanja in izzivi

revolucionarno-nasilje gorenjska

Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju

totalitarizmi na slovenskem

Študijski center za narodno spravo