Študijski center za narodno spravo

ZAPORNIŠKE CELICE

Zaporniške celice na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani – OHRANIMO SPOMIN

V nekdanji stavbi Ministrstva za notranje zadeve na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani (nasproti Ustavnega sodišča) se v kletnih prostorih nahaja 7 celic, v katerih naj bi bili povojni zapori Ozne oziroma Udbe. Zapori naj bi bili v uporabi še do leta 1966, ko se je varnostna služba preimenovala v Službo državne varnosti. Celice, ki nosijo ime ‘Zaporniške celice Ozne in Udbe, sodijo v nepremično kulturno dediščino Republike Slovenije in imajo status kulturnega  spomenika državnega pomena.

Študijski center za narodno spravo načrtuje, da bo v prihodnosti v celicah odprl muzej totalitarizma, kar je praksa v številnih evropskih državah. Celice se nahajajo v središču mesta Ljubljane, na dostopnem mestu za obiskovalce. Zanimive bi bile tako za domačo kot tujo javnost, za obiske učencev, dijakov in študentov ter za strokovno in znanstveno stroko.

Muzej želimo opremiti z ohranjenim slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, dokumenti, pismi, ohranjeno literaturo, s pričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike nasilja, ki ga je izvajala povojna oblast in ki je doletelo različne sloje prebivalstva. Želimo predstaviti zgodbe svojcev umorjenih, obsojencev, političnih zapornikov, podjetnikov, obrtnikov, lastnikov zemljišč, kmetov, intelektualcev, zamejcev in Slovencev po svetu, članov verskih skupnosti, disidentov, prebežnikov čez mejo, zgodbe otrok in ostalih žrtev, ki so trpele pod nedemokratičnim režimom. Poleg slikovnega gradiva bomo predvajali zvočne in video posnetke. Prostor bo namenjen tudi kulturnim prireditvam in spominskim srečanjem. Slovenski družbeni in kulturni prostor bo s pridobitvijo takšnega muzeja pripomogel k ohranjanju spomina na nedavno zgodovino in tudi mladi generaciji omogočil vpogled v čas, ko so bile izrazito kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Omenjeni muzej bo predstavljal korak na poti do odkrivanja novih dejstev, do soočanja z zgodovinsko resnico in ne nazadnje do civilizacijske kulture spominjanja na našo preteklost.

Donatorska sredstva za obnovo celic in odprtje muzeja totalitarizma lahko nakažete na tekoči račun Študijskega centra za narodno spravo, TRR : SI56 0110 0600 0026 213, pod sklicem 704705.

IMG_3805d

Na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani se v kletnih prostorih nahaja sedem zaporniških celic, ki so bile do leta 1966 v uporabi Službe državne varnosti (Sdv). To so, po do sedaj znanih podatkih, ene redkih ohranjenih zaporniških celic, v katerih so bili takoj po 2. svetovni vojni zapori Oddelka za zaščito naroda (Ozna). Ozna se je leta 1946 razdelila na civilni oddelek oziroma Upravo državne varnosti (Udv) in na vojaški oddelek, ki je dobil ime Kontraobveščevalna služba (Kos).  Zaslišanja in pridržanja naj bi se tu dogajala vse do leta 1966, ko je prišlo do ponovnega preimenovanja varnostne službe v Službo državne varnosti.

IMG_4805

Več o zaporniških celicah na Beethovnovi: KLIK NA POVEZAVO.

Študijski center za narodno spravo