11. video dogodek: Video pričevanje Ivan Hauptman

Tokrat vas vabimo k poslušanju pričevanja Ivana Hauptmana, povojnega begunca, ki se ga je vojno obdobje globoko dotaknilo in ga zaznamovalo. Po prihodu v Severno Ameriko je ustvarjal velike projekte in bil uspešen podjetnik, ob tem pa je ohranjal skromnost, ljubezen do slovenske besede, naroda, kulture in rodne domovine.

Rodil se je leta 1930 v Ljubljani. Otroška leta je preživljal v Stični na Dolenjskem. Bil je najmlajši od sedmih otrok. Oče je bil kot poštni uradnik zaposlen v Ljubljani, doma pa so imeli manjšo kmetijo. Starejša brata Tone in Vinko sta obiskovala gimnazijo v Ljubljani, Ivan pa se je šolal v Stični.

Ko so 6. aprila 1941 prišli od maše, jim je občinski tajnik sporočil, da so Nemci napadli in bombardirali Beograd. Ivan takrat še ni imel 11 let. V enem tednu je jugoslovanska vojska kapitulirala. Dolenjsko so zasedli Italijani, nastanili so se tudi v Ivančni gorici. Partizani so Italijane izzivali, na kar so ti odgovarjali s povračilnimi ukrepi. Ivanova družina je bila označena, da sodeluje z okupatorjem. Vse več je bilo poročil o tem, da partizani ubijajo ljudi, tudi v Stični in okolici. V Ljubljani je bil 26. maja 1942 atentat na prof. Ehrlicha. Takrat je Ivanov brat rekel: »Sedaj sem pa prepričan, da je ozadje partizanov komunistično.«

Ivanov brat Tone je padel že med vojno kot domobranec. Pri domobrancih je bil tudi drugi brat Vinko. Po nemški ofenzivi, novembra 1943 se je družina, ki je živela v stalnem strahu, preselila v Ljubljano, kjer je Ivan začel obiskovati v gimnazijo. Ob koncu vojne so šli na pot begunstva. Mimo Kranja in Tržiča so v nekaj dneh prispeli do Vetrinja. Brat Vinko je bil tam z domobranci in ga je Ivan še zadnjič videl. Nato je bil vrnjen v Jugoslavijo in umorjen. Hauptmanove so kasneje premestili v taborišče Špital. Mama je Ivana nagovarjala, naj nadaljuje z gimnazijo, vendar ga je bolj veselilo ročno delo, zato je obiskoval obrtno šolo.

Ko je prišel v Ameriko se je zaposlil na odpadu za staro železo. Kasneje je več let delal v jeklarskem podjetju. Z veliko pridnostjo in sposobnostjo je leta 1959 s prijatelji odprl podjetje Sunset Industries, ki ga danes vodita sinova Tone in Peter s prijatelji. Izdelujejo dele za avtomobilsko in letalsko industrijo. Ivan se je poročil s Pavlo Arnež, rodili so se jima štirje otroci.

Ivan je imel vedno veliko prijateljev, s katerimi je dobro sodeloval. Aktiven je bil v slovenski skupnosti, kulturnem življenju, pri pevskem zboru Korotan ter v župnijah Sv. Vid in Marija Vnebovzeta v Clevelandu. Bil je znan po srčnosti, velik dobrotnik in domoljub. Umrl je 18. marca 2021 v Clevelandu, v starosti 90 let.

Prisluhnite spominom Ivana Hauptmana na naslednji povezavi: https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-hauptman/ 

Vse objave