12. video dogodek: Predavanje dr. Matica Batiča, ITALIJANIZACIJA KULTURNE KRAJINE NA GORIŠKEM

V sredo,  29. septembra 2021 je na Študijskem centru za narodno spravo potekalo zoom predavanje dr. Matica Batiča z naslovom ITALIJANIZACIJA KULTURNE KRAJINE NA GORIŠKEM Avtor je spregovoril o 25-letni dobi italijanske oblasti, ki je na območju za nekdanjo rapalsko mejo pustila globoke sledi. Med najdaljnosežnejše sodijo različni posegi v lokalno kulturno krajino, izvedeni v tem času. Različni gradbeni posegi so temeljito preoblikovali videz pokrajine, še posebej izrazito v pasu ozemlja ob nekdanji soški fronti, kjer so po prvi svetovni vojni potekala obsežna obnovitvena dela. Raziskava se primarno osredotoča na ideološki vidik posegov v kulturno krajino. Gradbeni in drugi posegi v prostor v času italijanske oblasti so analizirani prek njihove ideološke funkcije, tj. kot proces, ki je odstranil nezaželene prostorske elemente (npr. določene arhitekturne značilnosti, spomenike, toponime) in jih nadomestil z ideološko ustreznimi. Kulturna krajina je tako svojo podobo spremenila v skladu s prevladujočimi ideološkimi postulati v medvojni Italiji. Podoba pokrajine naj bi izražala njen »italijanski« značaj, skladen s sočasnimi zahtevami italijanskega nacionalizma oz. fašizma ter njunimi koncepcijami zgodovinskega in kulturnega značaja Goriške. V predavanju so bili poleg metodološkega pristopa in strukture raziskave predstavljeni izbrani paradigmatični primeri novogradenj in obnovitvenih del iz tega obdobja ter njihova sporočilnost.

Vabljeni, da si predavanje (zoom posnetek) ogledate na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=TgVrcFQAick

Dr. Matic Batič

Študijski center za narodno spravo


Vse objave