4. seja Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

V Državnem zboru RS je bila v četrtek, 16. aprila 2009 sklicana 4. seja Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanka državnega zbora go. Eva Irgl. Na sejo je bila povabljena tudi direktorica Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) mag. Andreja Valič, ki je sodelovala v razpravi pri drugi točki dnevnega reda. Ta se je nanašala na povojne poboje in seznanitev z delom Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Mag. Valičeva je prisotne seznanila z nalogami zaposlenih na SCNR in s prizadevanji omenjene institucije, da z raziskovanji polpretekle slovenske zgodovine prispeva svoj delež k razjasnitvi temne plati naše skupne preteklosti. Obenem je člane komisije obvestila o mednarodnem sodelovanju Študijskega centra za narodno spravo in oblikovanju Evropske platforme spomina in vesti, spregovorila pa je tudi o nedavno sprejeti Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.

Vse objave