Baza člankov

V bazi člankov se nahajajo članki in drugi prispevki o komunističnem nasilju v Sloveniji, ki so bili objavljeni v slovenskih časnikih in revijah po letu 1990. V bazi so naslednji podatki:  datum objave članka, medij v katerem je bil članek objavljen, avtor, naslov, kratka vsebina, ključne besede in članek v *.pdf ali *.doc formatu. Po bazi lahko iščete z enostavnim iskalnikom. Podatki iz baze so dostopni uporabnikom svetovnega spleta in jih lahko koristno uporabljajo vsi, ki jih ta tematika zanima. 


Baza člankov

(http://www2.scnr.si/)