Baza podatkov

Baza podatkov o političnih obsojencih v Sloveniji v obdobju 1945–1955

Baza podatkov o političnih obsojencih v Sloveniji v obdobju 1945–1955 nastaja na podlagi vpisnikov kazenskih spisov sodišč iz tega obdobja. Predstavlja dopolnilo k bazi podatkov o 5.475-ih političnih obsojencih, ki je nastala na podlagi kartotek, ki so bile leta 2007 odkrite na Ministrstvu za pravosodje. V njej so naslednji podatki: ime, priimek, datum rojstva, kraj bivanja in poklic političnega obsojenca, kvalifikacija kaznivega dejanja, opis glavne in stranske kazni, datum in rešitev pritožbe, datum in rešitev obnove postopka ter datum pomilostitve. Trenutno je v bazo podatkov o političnih obsojencih vpisanih 13.059 oseb. 

Baza se uporablja v raziskovalne namene. Zaradi varovanja osebnih podatkov je dostopna le osebam, ki izkažejo pravni interes. 


Baza podatkov o zajetih domobrancih

Baza podatkov o zajetih domobrancih je nastala na podlagi poročil, ki se nahajajo v spisih Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic. V bazi so naslednji podatki: ime in priimek, datum rojstva, prebivališče, način oziroma kraj zajetja, kraj ujetništva, kdaj in kje je bil zadnjič viden, ali je razglašen za mrtvega in ali je preživel. Trenutno je v bazo podatkov o zajetih domobrancev vpisanih 4.638 oseb.

Baza se uporablja v raziskovalne namene. Zaradi varovanja osebnih podatkov je dostopna le osebam, ki izkažejo pravni interes.