DELOVNI OBISK MED SLOVENCI V AMERIKI

Ljubljana (27. 10. 2011) - V tednu od 11. do 17. oktobra 2011 so bile tri sodelavke Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh, Marta Keršič in Jelka Piškurić na delovnem obisku pri Slovencih v Clevelandu. Teden je bil zapolnjen z bogatim urnikom. Vsak dan so obiskovale Slovence na njihovih domovih in snemale pričevanja, ki se nanašajo na drugo svetovno vojno, predvsem pa na povojni čas, ki so ga naši pričevalci v večini preživljali v taborišču v Vetrinju in v ostalih taboriščih  na avstrijskem Koroškem. Od tam so se konec 40. in  v začetku 50. let 20. stoletja začeli odseljevati. Največ jih je novi dom našlo v ZDA, Kanadi in Argentini. Nekateri od njih so odšli  iz Jugoslavije v Ameriko zaradi pritiskov, ki so jih doživljali doma ali pa so jih tam že čakale družine.

Zgodbe so povedne in pretresljive, saj prikazujejo težko obdobje življenja v času vojne, navajanja na povsem specifične pogoje taboriščnega življenja in tudi na dolga leta prilagajanja ob prihodu v Ameriko, ko sta se marsikateri mož in žena po večletni odsotnosti (eden je bival z otroki v Jugoslaviji, drugi pa v Ameriki) močno oddaljila drug od drugega in je bilo potrebno mnogo naporov, da sta sprejela drug drugega v novih okoliščinah.

Snemanje pričevalke Mari Celestina.

Srečanje s predsednikom Slovensko-ameriškega sveta Rudijem Kolaričem z ženo Viko in dr. Francem Jegličem z ženo Heleno.

Snemanje na domu Srečka Gaserja.

Vsega skupaj so posnele 19 pričevanj, kar nekaj od njih je obogatenih z dodatnimi pisnimi in fotografskimi dokumenti. Zgodbe so posnele s kamero in diktafonom. Posnetke so shranile v Arhivu SCNR kot video in zvočne zapise. Predstavljajo lepo zbirko osebnih in družinskih zgodb Slovencev, ki bivajo v Clevelandu, ZDA.

V sredo, 12. oktobra 2011 so zbranim udeležencem Slovensko ameriškega sveta in ostalim prisotnim v domu sv. Vida, St. Vitus Village, 6114 Lausche Ave. Cleveland, Ohio predstavile  delovanje Študijskega centra za narodno spravo in knjigo dr. Mateje Čoh »Za svobodo, kralja in domovino«. Odziv med poslušalstvom je bil izreden, postavljali so veliko vprašanj in se zanimali za naše delo.

Predstavitev SCNR v Domu sv. Vida.

Ta dan so imele tudi prijateljsko srečanje z generalnim konzulom v Clevelandu gospodom Jurčkom Žmaucem , ki so mu predstavile delo in namen obiska v Clevelandu. Na kratko jim je predstavil življenje tam živečih Slovencev in podprl prizadevanja, da se institucija iz Slovenije zanima za življenje Slovencev v ZDA in za dopolnitev zgodovinskega orisa njihovega prihoda v Ameriko.

Srečanje z generalnim konzulom Jurčkom Žmaucem.

V času obiska so z gospodom Tonetom Ovsenikom posnele dva radijska intervjuja in sicer za Radio Ognjišče in za slovensko uro na ameriškem radiu (Cleveland Public Radio WCPN 90.3 FM).

Snemanje intervjuja z gospodom Tonetom Ovsenikom.

V petek, 14. 10. 2011 so si sodelavke SCNR ogledale arhiv dr. Edija Gobca in njegove žene Milene na sedežu Slovenian Research Center of America. Arhiv predstavlja bogato gradivo o znanih Slovencih doma in po svetu.

Arhiv dr. Edija Gobca in žene Milene Osenar Gobec .

Marta Keršič in Jelka Piškurić sta obiskali tudi cerkev Marije Vnebovzete, kjer se vsako nedeljo zbere precejšnje število slovenskih vernikov in navezali stike z njimi. Obiskali sta slovenski dom, ki stoji blizu cerkve in  kjer potekajo kulturni dogodki in družabna srečanja slovenske skupnosti.

V cerkvi Marije Vnebovzete - duhovno in versko središče tamkajšnjih Slovencev.

V nedeljo sta si Marta Keršič in Jelka Piškurić ogledali še Slovensko Pristavo, posestvo, ki je slabo uro oddaljeno od Clevelanda.  Ustanovili so jo Slovenci, ki so po drugi svetovni vojni prišli v Cleveland, z namenom, da bi imeli skupen prostor nekje v naravi. Klubski prostori imajo eno manjšo in eno večjo dvorano, pokrit plesni oder, kopališče in kamp s počitniškimi prikolicami in hišicami. Čez poletje se tu vrstijo kulturni dogodki, gostovanja iz Slovenije, pikniki in veselice pod pokroviteljstvom Slovenske Pristave in drugih lokalnih klubov. Na hribčku nad klubom je tudi kapela Brezjanske matere Božje, kjer se poleti opravljajo maše. Zraven kapele je spomenik padlim in pobitim domobrancem med drugo svetovno vojno.

Slovenska Pristava.

Iskrena zahvala za trud pri pripravi obiska gre mnogim Slovencem v Clevelandu, ki so jih sodelavke obiskale, posebej še gospe Miri Kosem Borštnik in njenemu možu Pavletu, ki sta omogočila bivanje in poskrbela, da so številni pričevalci odprli vrata svojih domov.

Pri Miri Kosem Borštnik in Pavletu Borštnik doma.

Vse objave