Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 3/2019, št. 1Dileme, letnik 3/2019, št. 1: Dileme_letnik 3_2019_št.1.pdfVSEBINA


Janez Kranjc: Lovro Šturm osemdesetletnik


Razprave 

Andrej Naglič: Publicistična dejavnost dr. Lovra Šturma

Blaž Ivanc: Milan Komar in Evgen Vasiljevič Spektorski –sopotnika preskoka iz prava v filozofijo

Mirjam Dujo Jurjevčič: Revolucionarno nasilje na širšem cerkniškem območju 1942

Mateja Čoh Kladnik: Dr. Franc Klar: zdravnik in narodni poslanec pred Sodiščem slovenske narodne časti

Tamara Griesser Pečar: Show Trials in Slovenia: The Case of Ljubo Sirc

Igor Grdina: Zgodovina kot servis

Boštjan Kolarič: Ustavno  sodišče  Republike  Slovenije kot varuh človekovega dostojanstva


In memoriam 

Tamara Griesser Pečar: Prof. Justin Stanovnik


Recenzije

Andrej Rahten: Janez Hladnik, Od Triglava do Andov. V službi Cerkve in naroda. Spomini

Jelka Piškurić: Marta Rendla, »Kam ploveš standard?«, Življenjska raven in socializem

Renato Podbersič: Davor  Marijan,  Rat  Hrvata  i  Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu 

Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana ali              

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si