Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 1/2017, št. 1-2Dileme, letnik 1/2017, št. 1-2: Dileme_letnik 1_2017_št. 1-2.pdf


Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=mhX3wgDh05A VSEBINA


Andreja Valič Zver: Novi slovenski reviji na pot


Razprave

Igor Grdina: Revolucionarji, zavezniki in sopotniki

Damjan Hančič: Medvojno revolucionarno nasilje – razlike in podobnosti

Renato Podbersič: Seznam žrtev revolucionarnega nasilja na severu Primorske

Jože Dežman: Tabuji padajo – učimo se dialoga

LTI – LINGUA TERTII IMPERII IN LIT – LINGUA IMPERII TITI

Tamara Griesser Pečar: Značilnosti revolucionarnega sodstva

Mateja Čoh: Sodišče slovenske narodne časti: propaganda

Neža Strajnar: Vzroki za izseljevanje s Primorskega v Italijo po drugi svetovni vojni

Jelka Piškurić: Med preteklostjo in sedanjostjoo spominih na socializem

Mirjam Dujo Jurjevčič: »Zasedena stanovanja«


Predstavitev zgodovinskih virov

Tomaž Ivešić: Skriti dokumenti Ivana Puclja


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si