Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 1Dileme, letnik 2/2018, št. 1: Dileme_letnik 2_2018_št.1.pdfVSEBINA


Mateja Čoh Kladnik: Dr. Milko Mikola


Razprave

Igor Grdina:  Uveljavitev monološke strukture v slovenskem zgodovinopisju

Damjan Hančič: Komunistična partija in njeno delovanje na Kamniškem med drugo svetovno vojno in v prvih letih po njej

Milko Mikola: Mladoletni obsojenci v Sloveniji v obdobju 1945–1953

David Petelin: Prelom s starim in ustvarjanje nove elite


In memoriam 

Tamara Griesser Pečar: In memoriam Anton Drobnič (1928–2018)


Recenzije

Renato Podbersič: Jože Mihevc, Skozi taborišča do sreče, zbirka Zapisi iz zdomstva, Mladika, Trst 2018

Tamara Griesser Pečar: Zdenko Roter, Pravi obraz. Neizbrisna znamenja resničnosti, Sever & Sever, Ljubljana 2017


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si