Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 3/2019, št. 2Dileme, letnik 3/2019, št. 2: Dileme, letnik 3/2019, št. 2.pdf 


Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=DqaaShLflUo VSEBINA


Jelka Piškurić: Veter sprememb


Razprave

Aleš Šafarič: Odnos Antona Mahniča do Sokola   

Francesca Meneghetti: Slovenian solidarity in the concentration camp of Treviso (Monigo)   

Tomaž Kladnik: Ofenzivno delovanje enot slovenskega domobranstva  

Ivan Rihtarič: Ivan Štrafela Don, politična in življenjska usoda informbirojevca  

David Petelin: Upravnopravne spremembe lokalne oblasti mesta Ljubljana od konca druge svetovne vojne do uvedbe komunalnega sistema (1945–1955) 

Metod Berlec, Matevž Tomšič: Elite in nacionalna država v dobi globalizacije  


Predstavitev zgodovinskih virov

Damjan Hančič: Odzivi na Titovo pismo jeseni 1972 v OK ZKS Kamnik


In memoriam

Tamara Griesser Pečar: In memoriam Johann Georg Reißmüller


Recenzije

Janez Juhant: Bogdan Kolar (ur.) Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani (Acta Ecclesiastica Sloveniae 41), Ljubljana, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 2019, 312 str.

Tomaž Kladnik: Tin Mudražija: Z žogo proti vojni, Jugoslovanski nogomet med okupacijo (1941–1945), Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča Maribor, Zbirka Studia Historica Slovenica 15, Maribor 2018, 249 str.

Renato Podbersič st.: Štefan Cek, Spomini na Istro, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2019, 128 str.

Renato Podbersič ml.: Mario Jareb, Sovjetski zločin u Katynskoj šumi – Uloga doktora Eduarda Luke Miloslavića, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2019, 335 strani.


Cena: 15,00 €

(cena s popustom: 5,00 €) (+ poštnina)


Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

 Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si