Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 4/2020, št. 1-2
Dileme, letnik 4/2020, št. 1-2:  Dileme_letnik 4_št. 1 in 2_2020.pdf


Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=xVO7TqYjtMw VSEBINA

Uvodnik

Tamara Griesser Pečar: Koroški plebiscit – ob stoletnici


Razprave

Aleš Šafarič: Telesnovzgojna organizacija Orel po 1. svetovni vojni

Marica Karakaš Obradov: Doseljavanje Slovenaca u NDH s posebnom osvrtom na područje Korduna i Banovine

Damjan Hančič: Revolucija v okupirani Ljubljani v letih 1941 in 1942: žrtvoslovni prikaz njenih posledic

Mirjam Dujo Jurjevčič: Biti partizan, vaški stražar ali domobranec

Jelka Piškurić: »Sistem socialistične demokracije in razvoja socialističnega gospodarstva stremi za tem, da se formirajo gospodarsko močne občine« ali kako je nastala Občina Ljubljana Vič - Rudnik

David Petelin: Od več ljubljanskih do enotne mestne občine: upravnopravni in teritorialni razvoj od komunalnega sistema do sodobne lokalne samouprave med letoma 1955 in 1994

Aleš Maver: Rim 45 pr. Kr., Milan 395 po Kr., Metlika 1999 po Kr.: Neprijetnost in nujnost spomina na državljansko vojno

 

Predstavitev zgodovinskih virov

Ivo Jevnikar: Ob spominih Francija Heinriharja o bojih za severno mejo


In memoriam

Renato Podbersič ml.: In memoriam Pavle Borštnik


Recenzije

Mateja Čoh Kladnik: Ivan Čuk, Alenka Puhar, Aleks Leo Vest, Gospod Leon Štukelj in Tovarišija, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2019, 425 strani

Tomaž Kladnik: Jože Možina, Slovenski razkol, Okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora, Medijske in raziskovalne storitve, Jožef Možina, s. p.; Društvo Mohorjeva družba in Celjska Mohorjeva družba, d. o. o.; Mohorjeva družba v Celovcu; Goriška Mohorjeva družba, Ljubljana, Celje, Celovec, Gorica, 2019, 624 strani

Renato Podbersič st.: Sandro Oblak, Z udarno pestjo, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2020, 286 strani


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si