Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 5/2021, št. 1


Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=kaV3fGS1rz8 


VSEBINA

Uvodnik

Alenka Puhar: Trideset let kasneje


Razprave

Aleš Maver: KO STA SRP IN KLADIVO IZGUBILA MOČ, Razkroj sovjetskega satelitskega sistema in demokratizacija srednje in vzhodne Evrope

Davor Marijan: Armija i Slovenija 1984.–1991. godine

Jelka Piškurić: Vzdušje poplebiscitnih dni: kratek vpogled v medijsko poročanje na prelomu med letoma 1990 in 1991

Tamara Griesser Pečar: Nemčija in slovenska osamosvojitev

Damjan Hančič: Tri baltiške Slovenije? Podobnosti in razlike med osamosvajanjem Slovenije in treh baltiških držav: Litve, Latvije in Estonije

Tomaž Kladnik: Nastajanje slovenskih oboroženih sil

Matevž Tomšič: Sistemska transformacija slovenske družbe kot nedokončan proces


Spominski zapis

Ivo Jevnikar: Slovenska pomlad v zamejskih zaznavah, Vloga Slovenske skupnosti med spomini in kroniko


In memoriam

Renato Podbersič ml.: In memoriam prof. dr. Edi Gobec


Recenzije

Matic Batič: Ángel Alcalde, War Veterans and Fascism in Interwar Europe

Tomaž Kladnik: Mirjam Dujo Jurjevčič: Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941–1945

Milko Mikola: Dr. Mateja Čoh Kladnik: »Narod sodi«: Sodišče slovenske narodne časti


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si