Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 6/2022, št. 1Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=DqLDRMjRUl8VSEBINA

 

Razprave

Mirjam Dujo Jurjevčič: Italijanski okupator v Loški dolini leta 1941

Martina Grahek Ravančić: Institucija javnog tužitelja u Hrvatskoj nakon završetka Drugoga svjetskoga rata

Aleš Brecelj: Profesor Alojzij Geržinič

Áron Máthé: Attempts at Justice during the Regime Change in Hungary

Peter Jašek: Coming to Terms with the Communist Regime in Slovakia

Jernej Letnar Černič: Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: med utopijo in resničnostjo


Poročila s konferenc

Matic Batič: Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi, Ljubljana, 12. 4. 2022


In memoriam

Tamara Griesser Pečar: In memoriam prof. dr. Lovro Šturm (1938−2021)

Andreja Škofljanec: In memoriam dr. Janez Arnež (1923−2021)


Recenzije

Tamara Griesser Pečar: Janez Juhant, Lambert Ehrlich − prerok slovenskega naroda, Mohorjeva družba, Celovec; Celjska Mohorjeva družba, Celje; Goriška Mohorjeva družba, Gorica; Društvo Združeni ob Lipi sprave, Medvode; Teološka fakulteta, Ljubljana 2022, 638 strani

Damjan Hančič: Lisbeth Matzer, Herrschaftssicherung im »Grenzland«. Nationalsozialistische Jugendmobilisierung im besetzten Slowenien (1941–1945), Brill/Ferdinand Schöningh, Paderborn 2021, 462 strani

Jelka Piškurić: Mojca Šorn, Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med véliko vojno, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2020, 303 strani


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx

Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si