Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 6/2022, št. 2
Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=dVXr18rgXus 


VSEBINA


Razprave

Igor Grdina: Bogdan Radica in Slovenci

Ivo Jevnikar: Vloga političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji

Jernej Vidmar Bašin: Krajši pregled represije jugoslovanskega režima ob zahodni meji od konca vojne 1945 do srede petdesetih let

Tomaž Simčič: »V šolah ni mesta za politično propagando« (J. P. Simoni) Slovensko šolstvo na Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946

Petar Grubišić: Agrarian Reform and Colonization as the Foundations for the Legitimate Rule of the Yugoslav Socialist Government: The Gateway towards Collectivization in Slavonia and Vojvodina

Matevž Tomšič: Odgovornost etabliranih elit za vzpon populizma v Evropi


Poročila s konferenc 

Špela Chomicki, Petra Grabrovec: Fašizem – Sto let pozneje: Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive, Pivka, 19. 10. 2022


Recenzije

Tomaž Kladnik: Serhii Plokhy, Vrata Evrope: Zgodovina Ukrajine, Založba UMco, Ljubljana 2022, 500 strani

Tamara Griesser Pečar: Anton Pelinka, Faschismus? Zur Beliebigkeit eines politischen Begriffs, Böhlau, Wien–Köln 2022, 273 strani

Renato Podbersič ml.: Vladimir Geiger, Pero Šola, Marko Krznarić, Groblje hrvatskih vojnika na Mirogoju, Zagreb, 1941.–1945., Hrvatski institut za povijest 2022, 515 strani


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si