Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 7/2023, št. 1


Dileme, letnik 7/2023, št. 1: Dileme, letnik 7/2023, št. 1.pdf

 

Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=dLvXiAqtBqY 


VSEBINA

 

Razprave

Mirjam Dujo Jurjevčič: »Brez dvoma bo civilno prebivalstvo pri tem hudičevo trpelo« (Edvard Kardelj): Italijanska ofenziva na območju Loške doline leta 1942

Igor Grdina: Stalinove in Kardeljeve skrbi zaradi slovenskih intelektualcev

Mateja Čoh Kladnik: Sodišče slovenske narodne časti v Novem mestu

Tamara Griesser Pečar: Preganjanje duhovščine v priključenem delu Primorske in coni B Svobodnega tržaškega ozemlja

Erika Jazbar: Politično delovanje Slovencev na Tržaškem, Goriškem in Videmskem po podpisu Pariške mirovne pogodbe leta 1947

Davor Stipić: „Jugoslavija je kuća koja se ruši”: Prikazivanje sukoba sa Informbiroom u jugoslovenskoj kinematografiji osamdesetih godina - istorijska analiza


Poročila s konferenc

Špela Chomicki, Petra Grabrovec: Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi: ob tridesetem jubileju prve konstitutivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije: znanstveni posvet, Ljubljana, 28. in 29. 11. 2022 


Recenzije

Renato Podbersič ml.: Zoran M. Jovanović, Nadbiskupija beogradska u misiji spasavanja Jevreja i Jevrejki od Holokausta – Prilog za biografiju Josipa Ujčića i kao natpastira, Beogradska nadbiskupija, 2022, 365 strani 

Ivo Jevnikar: Teofil Simčič, Bili so žalostni časi, a mi smo bili polni upanja. Izbor spisov ob 25-letnici smrti, Goriška Mohorjeva družba, 2022, 287 strani 

Petra Grabrovec: Špela Chomicki, Atletika – kraljica športa na Ptuju: zgodovinski razvoj med letoma 1908 in 2022, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2022 (elektronska izdaja), 226 strani 


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si