Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine

Dileme so periodična publikacija, ki odpira vprašanja, ki v strokovni ali javni govorici še niso našla enoznačnega odgovora ali bila deležna ustrezne pozornosti. Dileme vstopajo v prostor, v katerem so bila nekatera vprašanja zamolčana ali celo prepovedana – npr. zločini enega od treh totalitarizmov, ki smo jih utrpeli Slovenke in Slovenci v 20. stoletju.


Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 2

 

Druga številka Dilem v letu 2018 je posvečena zgodovinarki doc. dr. Tamari Griesser Pečar. (več…)

 
 DILEME: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 1

Številka je posvečena dr. Milku Mikoli, prvemu direktorju Študijskega centra za narodno spravo. (več…)


DILEME: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 1/2017, št. 1-2

To je prva številka nove revije, ki jo je izdal Študijski center za narodno spravo. (več…)