Dileme

Spoštovani!

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo smo v letu 2017 začeli izdajati novo znanstveno revijo Dileme, ki odpira razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Že ime revije bralce navdaja s pričakovanjem, da odpira vprašanja, ki v strokovni ali laični javnosti še niso našla enoznačnega odgovora ali bila deležna ustrezne pozornosti. Dileme torej vstopajo v prostor, v katerem so bila nekatera vprašanja zamolčana ali celo prepovedana.

Revija od svojih začetkov dalje poskuša zasesti nišo, ki bi morala biti že zdavnaj zapolnjena. Hkrati naj poudarimo, da je resnica osnovno vodilo vseh, tako notranjih kot zunanjih sodelavcev in Dileme veljajo za pomembnega soustvarjalca znanstvenoraziskovalne krajine na Slovenskem. 

Poleg znanstvenih monografij in drugih publikacij, ki jih je izdal Študijski center za narodno spravo, je del našega vedno obsežnejšega znanstvenega opusa objavljen v zbirkah Totalitarizmi: vprašanja in  izzivi in Revolucionarno nasilje. V več kot desetih letih delovanja Študijskega  centra  za  narodno  spravo  nikakor nismo hoteli ostati samozadostni, ampak svoje delo želimo slovenski javnosti predstavljati na čim celovitejši način. Tudi to je bil eden od razlogov, ki so botrovali odločitvi za Dileme. Omenjena  revija  predstavlja dodano vrednost tudi v širšem znanstvenoraziskovalnem  prostoru. K sodelovanju pri objavi znanstvenih prispevkov smo vedno vabili tudi zunanje sodelavce, tako domače kot tuje. Nabor avtorjev prispevkov je širok, od že uveljavljenih imen do piscev, ki s svojim raziskovalnim delom šele vstopajo pred obličje Klio, muze zgodovine. Obenem pa so v reviji v ustrezni obliki predstavljena tudi pričevanja, arhivski viri, ocene publikacij in strokovnih knjig ter spoštljiv spomin na nekatere preminule posameznike, žrtve preteklih totalitarizmov. Glavni urednik revije je zgodovinar dr. Renato Podbersič.


Doslej je izšlo sedem številk revije:

Dileme, letnik 1/2017, št. 1-2

Dileme, letnik 2/2018, št. 1 in letnik 2/2018, št. 2

Dileme, letnik 3/2019, št. 1 in letnik 3/2019, št. 2

Dileme, letnik 4/2020, št. 1-2

Dileme, letnik 5/2021, št. 1


Spoštovane bralke in bralci, ustvarjalci in izdajatelji revije Dileme vas vabimo na sprehod po sveži poti, ki jo odpira in ponuja omenjena periodična publikacija. Verjamemo, da je ustvarjalna, verodostojna in resnicoljubna ter da bo zadovoljila vaša pričakovanja, intelektualno radovednost in predanost resnici.