Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine

ISSN: 2591-1201

Glavni urednik: dr. Renato Podbersič

 

Znanstvena revija Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine je redna znanstvena publikacija Študijskega centra za narodno spravo, ki izhaja od leta 2017. Periodična publikacija primarno obravnava področje sodobne zgodovine slovenskega prostora in njegovega sosedstva. Objavlja znanstvene članke, recenzije, poročila s konferenc, prinaša pa tudi predstavitve zgodovinskih virov. Letno izhajata dve številki revije v tiskani obliki.