Dileme

Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine

ISSN: 2591-1201

Glavni urednik: dr. Renato Podbersič

 

Znanstvena revija Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine je redna znanstvena publikacija Študijskega centra za narodno spravo, ki izhaja od leta 2017. Periodična publikacija primarno obravnava področje sodobne zgodovine slovenskega prostora in njegovega sosedstva. Objavlja znanstvene članke, recenzije, poročila s konferenc, prinaša pa tudi predstavitve zgodovinskih virov. Letno izhajata dve številki revije v tiskani obliki.


O reviji 

Revija Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine na interdisciplinaren način obravnava vprašanja povezana s sodobno zgodovino slovenskega prostora, pa tudi širšega območja Balkana in srednje Evrope. Revija želi na ta način presegati ozke okvire nacionalno omejenega zgodovinopisja. Dileme spodbujajo vključitev temeljnih vprašanj slovenske sodobne zgodovine v širše regionalne ter evropske zgodovinopisne koncepte. Pri tem Dileme še posebej nagovarjajo k raziskovanju primerjalne in transnacionalne zgodovine,  tematsko pa problematike, ki so do sedaj ostale zanemarjene s strani domačega in deloma tudi tujega zgodovinopisja (t. i. tabu teme), kot so npr. povojni poboji, represija, kršenje človekovih pravic, delovanje tajnih policij ipd.  Obenem pa uredniška politika stremi tudi k preučevanju že uveljavljenih tem iz področij raziskovanja zgodovine vsakdanjega življenja, kulturne, politične, intelektualne, pravne ter vojaške zgodovine.

Prispevki objavljeni v Dilemah se poslužujejo metodologije različnih ved, od zgodovine, sociologije, antropologije, prava do preostalih humanističnih in družboslovnih ved. Smoter Dilem je spodbujanje izvirnega znanstvenega razmisleka o aktualnih vprašanjih slovenskega zgodovinopisja ter sorodnih humanističnih in družboslovnih ved ter razvoj novih metodoloških pristopov pri raziskavah te tematike. Revija zato ne daje prednosti nobeni obliki metodološkega pristopa, temveč  spodbuja uporabo interdisciplinarnih orodij znanstvene analize in primerjalno analizo uveljavljenih konceptov z novimi, ki so šele v fazi preverjanja znanstvene relevantnosti.