Direktorica SCNR, mag. Andreja Valič v Lepeni o spravi med Slovenci

Ljubljana (30.7.2010) - V teh dneh se direktorica SCNR mag. Andreja Valič udeležuje letnega Gorniškega tabora dr. Henrika Tume v Lepeni, kjer je v torek 27.7.2010 predstavila referat "Sprava med Slovenci". Po njenemmnenju je bilo storjenih nekaj korakov naprej, a še zdaleč ne dovolj.

lepena1

Predavateljica je uvodoma predstavila delovanje študijskega centra, ki ga je leta 2008 ustanovila Vlada RS, njegova naloga pa je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine, s poudarkom na proučevanju vseh treh totalitarizmov, ki so bili prisotni v slovenskem prostoru: fašizma, nacizma in komunizma. Študijski center skuša s svojimi raziskavami in delovanjem dopolniti razumevanje dogodkov polpretekle zgodovine, ki so zaznamovali slovenskega človeka in osvetliti še neraziskane ter pogosto zamolčane teme. Na podlagi raziskav, zbiranja dokumentov, zgodb in spominov iz tistega časa center izdaja tudi številne publikacije na temo slovenske zgodovine 20. stoletja.

lepena3

Mag. Valičeva je predstavila tudi številne že izvedene, pa tudi nekaj napovedanih projektov študijskega centra, med drugim dogodek, ki ga bodo ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov 23. avgusta 2010 skupaj z Inštitutom dr. Jožeta Pučnika pripravili v Štanjelu. Osrednji govornik bo znani slovenski pisatelj, tudi sam žrtev totalitarizmov Boris Pahor.

lepena2

Poleg aktivnosti v Sloveniji, Študijski center veliko sodeluje tudi s podobnimi centri v mednarodnem prostoru, skupaj so pripravili kar nekaj aktivnosti, med drugim so sodelovali tudi na zelo dobro obiskani mednarodni konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju. Mag. Valičeva je ob tem izpostavila pomembno razliko v delovanju študijskega centra v Sloveniji in tistimi v tujini, in sicer sorodni centri v tujini svoje delo v veliki meri lahko opravljajo na podlagi raziskav arhivov, medtem ko se raziskovalci v Sloveniji zaradi odsotnosti arhivov v veliki meri pri svojem delu opirajo na pričevanja žrtev ter drugih soudeleženih v takratnem dogajanju.

Kot eno pomembnejših razlik pri proučevanju totalitarizmov pri nas in v tujini mag. Valičeva vidi tudi dejstvo, da v tujini o teh temah v javnosti poteka strpen, odkrit dialog, medtem ko v Sloveniji takšnega javnega dialoga o teh temah praktično ni. Mag. Valičeva tako meni, da je sprava odvisna od prava in delovanja pravne države; politike, ki bi z ustreznimi političnimi izjavami presegala razlike; izobraževalnega sistema, ki bo vzgajal za demokratično politično kulturo; znanstvenega raziskovalnega dela, ki mu je omogočeno nemoteno proučevanje dogajanja ter splošnih medčloveških odnosov.

Vse objave