Direktorica SCNR, mag. Andreje Valič Zver pozdravila udeležence mednarodne konference »Možnosti in pomen sprave«

Ljubljana (4. 11. 2011) - V dneh od 3. do 6. novembra 2011 je v Celju in v Ljubljani v organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in pod okriljem Evropske akademije znanosti in umetnosti Salzburg potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom MOŽNOSTI IN POMEN SPRAVE. V okviru te konference je v petek, 4. novembra 2011 v veliki predavalnici Teološke fakultete, Poljanska 4, Ljubljana s pozdravnim govorom nastopila tudi direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič Zver.

Pozdravni nagovor mag. Andreje Valič Zver, direktorice Študijskega centra za narodno spravo

Nameni in cilji konference so znanstveno poglobiti razumevanje sprave, saj je znanstvena vednost o spravi eden glavnih in potrebnih dejavnikov, ki lahko pomaga pri njenem dejanskem uresničevanju in dogajanju, tako na osebni kot tudi na družbeni ravni.

Predvajanje govora evropske poslanke ge. Sandra Kalniete.

Tematika je izredno tehtna in aktualna. Slovenska, evropska in svetovna daljna in bližnja zgodovina, kot tudi sedanjost sta polni nasilja, krivic, zločinov in iz njih izhajajočih resentimentov. Tovrstni pojavi bodo do določene mere neizogibni tudi v prihodnosti. Zločinov, trpljenja in krivic ni mogoče poravnati niti pozabiti. Storjena škoda in zlo močno ogrožata kakovost življenja posameznika, skupine ali družbe, ogrožata stabilnost družbe in lahko negativno vplivata na njen nadaljnji razvoj. Neporavnano in nepredelano trpljenje ter zlo sta faktorja, ki lahko rodita nove zločine, novo nasilje in krnita uresničevanje sočutja, vživljanja v drugega, dialog z drugim, sprejemanje drugega, solidarnost in ne nazadnje pravičnost. Vse to so bistveni izvori in dejavniki miru v družbi.

V imenu Evropskega parlamenta se je otvoritve konference na Teološki fakulteti udeležil tudi evropski poslanec dr. Milan Zver.

Profesorja Janez Juhant in Bojan Žalec sta predstavila knjigo Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci.

Knjiga Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci.

Vse objave