Direktorica Valičeva v Bruslju sodelovala pri pripravi VSEBINE programa Europe for Citizens

Ljubljana (30. 6. 2011) - Na povabilo Evropske komisije se je direktorica SCNR, mag. Andreja Valič 20. in 21. junija udeležila srečanja izbranih predstavnikov organizacij, ki sodelujejo v programu Europe for Citizens. Na srečanju v Bruslju so oblikovali vsebino prihodnje finančne perspektive 2014 – 2020.  Mag. Valičeva je opravila tudi nekaj delovnih pogovorov s predstavniki organizacij s področja Memory/Remembrance.

Program Europe for Citizens se predstavlja.

Jeraldene Lovell - Coll je predstavila delo konference na posebej nazoren način.

Direktorica mag. Andreja Valič s Pavlom Tyhtlom in Lidio Jurak iz Evropske komisije med eno izmed delavnic.

Dne 22.6.2011 se je v Evropskem parlamentu srečala s predstavnikom pisarne evropske poslanke Sandre Kalniete, s katerim sem se dogovarjala o podrobnostih sodelovanja z omenjeno evropsko poslanko, na njeno povabilo pa se je v EP udeležila tudi srečanja skupine evropskih poslancev »Sprava evropskih zgodovin«.

Vse objave