Dogodki SCNR

2024:2023:


Spoštovani prijatelji, sodelavci, vsi ki spremljate delo Študijskega centra za narodno spravo

Razmere, s katerimi smo se soočili v preteklih dveh letih so nam onemogočile, da bi se srečevali na skupnih dogodkih, okroglih mizah, konferencah in drugih oblikah druženja.

Da ne bi izgubili stika z vami, našim zvestim občinstvom, smo nadaljevali z organizacijo dogodkov SCNR, vendar v nekoliko drugačni obliki. Pošiljali smo vam krajše predstavitve, pogovore, razmišljanja, pričevanja in vas seznanjali z aktualnostmi v video obliki in zapisih, ki ste jih lahko prejemali po elektronski pošti in so bili dostopni na naši spletni strani www.scnr.si.


2022:

1. video dogodek: Pričevanje Helene Gaser (roj. Arnež) in Pavle Hauptman (roj. Arnež), 11. 1. 2022:

https://www.scnr.si/1-video-dogodek-v-letu-2022-pricevanje-helene-gaser-roj-arnez-in-pavle-hauptman-roj-arnez.html


2. video dogodek: Predstavitev spletne strani Zakladnica spominov, 9. 2. 2022:

https://www.scnr.si/2-video-dogodek-predstavitev-spletne-strani-zakladnica-spominov.html 


3. video dogodek: Pričevanje Antona Goleža in Marije Milač Golež, 9. 3. 2022:

https://www.scnr.si/3-video-dogodek-prievanje-antona-golea-in-marije-mila-gole.html


4. video dogodek: Predavanje Alenke Puhar, Angela Vode - modrost poznih let, 23. 3. 2022:

https://www.scnr.si/4-video-dogodek-predavanje-alenke-puhar-angela-vode-modrost-poznih-let.html


5. video dogodek: Predstavitev biografije Lambert Ehrlich  ̶  prerok slovenskega naroda, 20. 4. 2022:
https://www.scnr.si/5-video-dogodek-predstavitev-biografije-lambert-ehrlich-prerok-slovenskega-naroda.html


6. video dogodek: Predstavitev monografije Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici, 5. 5. 2022:

https://www.scnr.si/6-video-dogodek-predstavitev-monografije-koirjevi-in-matjaeva-vojska-v-sevnici.html


7. video dogodek: Okrogla miza o Kočevskem procesu: BREZ PRAVICE DO PRITOŽBE, 18. 5. 2022:

https://www.scnr.si/7-video-dogodek-okrogla-miza-o-koevskem-procesu-brez-pravice-do-pritobe.html


8. video dogodek: Znanstveni posvet - MISEL O SAMOSTOJNI IN NEODVISNI SLOVENIJI MED SLOVENSKO EMIGRACIJO, 15. 6. 2022: 

https://www.scnr.si/8-video-dogodek-znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo.html


9. video dogodek: Pričevanje Anice Rahne, 5. 7. 2022:  https://www.scnr.si/9-video-dogodek-prievanje-anice-rahne.html


10. video dogodek: Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, Ljubljana, 23. 8. 2022: https://www.scnr.si/evropski-dan-spomina-na-zrtve-vseh-totalitarnih-in-avtoritarnih-rezimov.html


11. dogodek: Tone Stele - prisilni mobiliziranec, ki je padel v Ukrajini, 22. 11. 2022: https://www.scnr.si/11-dogodek-tone-stele--prisilni-mobiliziranec-ki-je-padel-v-ukrajini.html


12. dogodek: Ob dnevu človekovih pravic - Pričevanje dr. Milka Mikole, 8. 12. 2022: https://www.scnr.si/ob-dnevu-lovekovih-pravic-12-dogodek-prievanje-dr-milka-mikole.html 


13. video dogodek: Praznovanje jubileja slovenskega parlamentarizma, DS, 28. in 29. 11. 2022: https://www.scnr.si/13-video-dogodek-praznovanje-jubileja-slovenskega-parlamentarizma.html


2021:

1. video dogodek: Video pričevanje: Marije Tomažič Lavrisha, 28. 1. 2021:

https://www.scnr.si/1-video-dogodek-v-letu-2021-video-pricevanje-marije-tomazic-lavrisha-19202020.html 


2. video dogodek: Predstavitev knjige "Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945", 9. 2. 2021:

https://www.scnr.si/2-video-dogodek-predstavitev-knjige-revolucionarno-nasilje-na-junem-notranjskem-19411945.html 


3. video dogodek: Predstavitev publikacije "Širimo pogled: Prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo", 26. 2. 2021:

https://www.scnr.si/3-video-dogodek-predstavitev-publikacije-irimo-pogled-prvo-desetletje-tudijskega-centra-za-narodno-spravo.html 


4. video dogodek: Predstavitev knjige "Narod sodi:" Sodišče slovenske narodne časti, 10. 3. 2021:

https://www.scnr.si/4-video-dogodek-predstavitev-knjige-narod-sodi-sodie-slovenske-narodne-asti.html 


5. video dogodek: Video pričevanje: Mari Kosem Celestina, 30. 3. 2021:

https://www.scnr.si/5-video-dogodek-video-prievanje-mari-kosem-celestina.html


6. video dogodek: Video pričevanje: Jože Tominc, 19. 4. 2021:

https://www.scnr.si/6-video-dogodek-video-prievanje-joe-tominc.html


7. video dogodek: Predstavitev revije Dileme, (letnik 4/2020, št. 1-2), 6. 5. 2021

https://www.scnr.si/7-video-dogodek-predstavitev-revije-dileme-letnik-42020-st-12.html


8. video dogodek: Video pričevanje: Pavle Borštnik, 17. 5. 2021:

https://www.scnr.si/8-video-dogodek-video-prievanje-pavla-bortnika.html


9. video dogodek: Video pričevanje: Anuška Lekan, 15. 6. 2021:

https://www.scnr.si/9-video-dogodek-video-prievanje-anuke-lekan.html


10. video dogodek: Video pričevanje: Ivanka Tominec, 10. 8. 2021:

https://www.scnr.si/10-video-dogodek-video-prievanje-ivanke-tominec.html


11. video dogodek: Video pričevanje: Ivan Hauptman, 6. 9. 2021:

https://www.scnr.si/11-video-dogodek-video-prievanje-ivan-hauptman.html


12. video dogodek: Predavanje dr. Matica Batiča, ITALIJANIZACIJA KULTURNE KRAJINE NA GORIŠKEM, 5. 10. 2021:

https://www.scnr.si/12-video-dogodek-predavanje-dr-matica-batia-italijanizacija-kulturne-krajine-na-gorikem.html


13. video dogodek: Predstavitev knjige Helene Alenke Bizjak, Dedek in Mihec, 26. 10. 2021:

https://www.scnr.si/13-video-dogodek-predstavitev-knjige-helene-alenke-bizjak-dedek-in-mihec.html


14. video dogodek: Video pričevanje: Julka Zelnik, rojena Rožmanec, 24. 11. 2021:

https://www.scnr.si/14-video-dogodek-video-prievanje-julka-zelnik-rojena-romanec.html


15. video dogodek: Video pričevanje: Jože Gorenc, 16. 12. 2021:

https://www.scnr.si/15-video-dogodek-prievanje-joeta-gorenca.html


16. video dogodek: Predstavitev znanstvenih monografij, 29. 12. 2021:

https://www.scnr.si/16-video-dogodek-predstavitev-znanstvenih-monografij.html 


2020:

1. video dogodek: Video pričevanje Pauline Dolinar in Mire Kosem Borštnik, 26. 5. 2020

https://www.scnr.si/video-prievanje-pauline-dolinar-in-mire-kosem-bortnik.html 

  

2. video dogodek: Video pričevanje Jožefe Katarine Debeljak Žakelj, 3. 6. 2020

https://www.scnr.si/video-prievanje-joefe-katarine-debeljak-akelj.html

 

3. video dogodek: Video pričevanje Avguština Sadarja, 10. 6. 2020

https://www.scnr.si/3-video-dogodek-video-prievanje-avgutina-sadarja.html


4. video dogodek: Projekt Žrtve komunističnega nasilja, 16. 6. 2020

https://www.scnr.si/4-video-dogodek-projekt-rtve-komunistinega-nasilja.html


5. video dogodek: 100. obletnica požiga Narodnega doma v Trstu, 15. 7. 2020

https://www.scnr.si/5-video-dogodek-100-obletnica-poziga-narodnega-doma-v-trstu.html


6. video dogodek: Video pričevanje Majde in Alojza Starman, 28. 7. 2020

https://www.scnr.si/6-video-dogodek-video-prievanje-majde-in-alojza-starman.html 


7. video dogodek: Predstavitev Dilem, (letnik 3/2019, št. 2), 12. 8. 2020

https://www.scnr.si/7-video-dogodek-predstavitev-dilem-razprave-o-vpraanjih-sodobne-slovenske-zgodovine-letnik-32019-t-2.html


8. video dogodek: Pričevanje politične zapornice Lidije Drobnič, 8. 9. 2020 

https://www.scnr.si/8-video-dogodek-prievanje-politine-zapornice-lidije-drobni.html


9. video dogodek: Predstavitev knjige "Bili nekoč so lepi časi", 29. 9. 2020

https://www.scnr.si/9-video-dogodek-predstavitev-knjige-bili-nekoc-so-lepi-casi.html


10. video dogodek: Predstavitev knjige "Jože Pučnik Oče slovenske države", 13. 10. 2020 

https://www.scnr.si/10-video-dogodek-predstavitev-knjige-joe-punik-oe-slovenske-drave.html


11. video dogodek: Video pričevanje Marije Oblak Žakelj, 27. 10. 2020

https://www.scnr.si/11-video-dogodek-video-prievanje-marije-oblak-akelj.html 


12. video dogodek: Video pričevanje Justine Lukančič Fajfar, 10. 11. 2020: 

https://www.scnr.si/12-video-dogodek-video-prievanje-justine-lukani-fajfar.html 


13. video dogodek: Usoda Jožefa in Marije Košir, 1. 12. 2020:

https://www.scnr.si/13-video-dogodek-usoda-joefa-in-marije-koir.html 


14. video dogodek: Video pričevanje: Valentina Moharja in Ivana Lavriča, 15. 12. 2020:

https://www.scnr.si/14-video-dogodek-video-prievanje-valentina-moharja-in-ivana-lavria.html 

Vse objave