Dr. Damjan Hančič

znanstveni sodelavec


Dr. Damjan Hančič je bil rojen leta 1973. Leta 1999 je diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Na istem oddelku je leta 2004 doktoriral. Naslov njegove doktorske disertacije je Klarise na Kranjskem v 17. in 18. stoletju.

Od novembra 1999 do julija 2000 je bil zaposlen v Arhivu Republike Slovenije, kjer je opravljal pripravništvo, od avgusta 2000 do oktobra 2005 pa kot arhivist v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, kjer je oktobra 2000 opravil strokovni izpit za naziv arhivist. Od oktobra 2005 do aprila 2008 je bil zaposlen na Ministrstvu za pravosodje v okviru Sektorja za popravo krivic in narodno spravo. Od leta 2008 je zaposlen na Študijskem centru za narodno spravo kot raziskovalec na delovnem mestu znanstveni sodelavec. Od leta 2008 je tudi predsednik sveta Študijskega centra za narodno spravo. Bil je član arhivske komisije, ki evidentira in popisuje skupno gradivo nekdanje Jugoslavije. Je član uredniškega odbora revije Dileme, ki jo izdaja Študijski center za narodno spravo. Uredil je tudi več publikacij SCNR.

Na tem inštitutu je dr. Damjan Hančič svoje znanstvenoraziskovalno delo usmeril v raziskovanje totalitarnih režimov na Slovenskem v 20. stoletju, zlasti revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, ter različnih vidikov nemške okupacije na Gorenjskem v letih 1941–1945. Je eden od vodilnih raziskovalcev revolucionarnega nasilja v Sloveniji. Leta 2009 je prvič prejel naziv znanstveni sodelavec. Objavil je več znanstvenih prispevkov in štiri znanstvene monografije: leta 2011 monografijo z naslovom Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem (1941–1945), leta 2013 Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem (1941–1945), leta 2015 Revolucionarno nasilje v Ljubljani (1941–1945) in leta 2019 Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem (1941– 1945). S svojimi prispevki je sodeloval na več mednarodnih in domačih simpozijih in konferencah, pripravah razstav ter radijskih dogodkih. Izsledke raziskav s področja tematike novejše zgodovine je ob različnih dogodkih in v izobraževalnih procesih posredoval širši javnosti.

Dr. Damjanu Hančiču je oktobra 2006 Arhivsko društvo Slovenije podelilo Aškerčevo priznanje za soavtorstvo knjige Ljubljanski sodniki in župani od leta 1504 do danes.