Dr. Jelka Piškurić

znanstvena sodelavka


Dr. Jelka Piškurić je študij zgodovine opravila na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani; diplomirala je leta 2001. V študijskem letu 2012/2013 se je na istem oddelku vpisala na doktorski študij, ki ga je zaključila leta 2018 z zagovorom doktorske disertacije Vsakdanje življenje v Socialistični republiki Sloveniji: Ljubljana in njeno ruralno zaledje.

Na Študijskem centru za narodno spravo je kot raziskovalka zaposlena od leta 2008. Leta 2018 je bila izvoljena v raziskovalni naziv znanstvena sodelavka, od leta 2019 je vodja Enote za razvoj in raziskovanje. Je članica programske skupine Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju in sodeluje v uredniškem odboru revije Dileme.

Med njene osnovne raziskovalne interese spada preučevanje socializma, pri čemer jo zanimajo zlasti vsakdanje življenje in vpogled v delovanje družbe na mikronivoju ter motivacije in strategije, ki vodijo tako posameznike kot lokalne skupnosti. Pri raziskovalnem delu uporablja različne vire, med drugim tudi ustne, zato se ji zdi pomembno razumevanje spominjanja, pozabe in različnih družbenih konceptualizacij socializma. Je avtorica več znanstvenih prispevkov s področja sodobne slovenske zgodovine, ki jih objavlja v uglednih domačih in tujih revijah. Leta 2019 je pri založbi Inštituta za novejšo zgodovino izšla njena znanstvena monografija z naslovom »Bili nekoč so lepi časi«: vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma. Redno sodeluje na znanstvenih konferencah doma in v tujini, kjer predstavlja svoje raziskovalno delo.