Dr. Matej Avbelj

znanstveni sodelavec


Matej Avbelj je profesor za evropsko pravo in prorektor Nove univerze.

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral na NYU School of Law v New Yorku ter doktoriral na Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI) v Firencah. Dr. Avbelj je bil prejemnik številnih prestižnih mednarodnih štipendij in je predaval na mnogih tujih univerzah tako v Evropi kot v ZDA. Trenutno je predstojnik katedre za evropsko pravo na Novi univerzi, v okviru katere vodi projekt Jean Monnet Chair, ki mu ga je podelila Evropska komisija.

Pri vodilnih domačih in tujih založbah je objavil številna znanstvena dela s področja prava EU, ustavnega prava, pravne teorije in varovanja človekovih pravic. Med pomembnejšimi velja omeniti: The Future of EU Constitutionalism (Hart 2023, v tisku), The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy in Slovenia and Beyond (Hart 2020, soavtor Letnar Černič), The European Union under Transnational law (Hart, 2018), Research Handbook on Legal Pluralism and EU Law (Edward Elgar 2018, sourednik Gareth Davies), Kadi on Trial: A Multifaceted Analysis of the Kadi Trial (Routledge 2016, sourednika Martinico in Fontanelli), Constitutional Pluralism in the EU and beyond (Hart 2012, sourednik Komarek). Dr. Avbelj je, med drugim, tudi odgovorni urednik Komentarja Ustave Republike Slovenije. Ves čas je raziskovalno aktiven, saj je bodisi vodil bodisi sodeloval kot raziskovalec pri več domačih in tujih znanstvenoraziskovalnih projektih. Prav tako se je aktivno udejstvoval v domačih in tujih strokovnih stanovskih združenjih ter bil udeležen v več civilnodružbenih iniciativah. Ukvarja se tudi s svetovanjem s področja prava EU, ustavnega prava in človekovih pravic. Njegova celotna bibliografija obsega več kot 600 del.