Dr. Mateja Čoh Kladnik

znanstvena sodelavka


Dr. Mateja Čoh Kladnik je študirala zgodovino in sociologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 1998 je diplomirala z nalogo o delovanju Sodišča slovenske narodne časti v Mariboru. Vpisala je podiplomski študij in bila med letoma 1998 in 2003 mlada raziskovalka na Oddelku za zgodovino Pedagoške fakultete v Mariboru. Doktorirala je leta 2004 z disertacijo o delovanju ilegalnih skupin v Sloveniji med letoma 1945 in 1952.

Leta 2008 se je najprej zaposlila na Ministrstvu za pravosodje. Od maja 2008 je zaposlena na Študijskem centru za narodno spravo, kjer je vodila Razvojno raziskovalno enoto (2008–2019) in programsko skupino (2009–2011).

Kot znanstvena sodelavka raziskuje predvsem politično in pravno zgodovino v Sloveniji v času druge svetovne vojne in po njej s poudarkom na kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Je članica programske skupine, ki izvaja raziskovalni program z naslovom Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju; program sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je docentka za Sodobno zgodovino.

Raziskuje v domačih in tujih arhivih, sodelovala je na več znanstvenih srečanjih doma in v tujini. Je avtorica več znanstvenih prispevkov in monografij, med katerimi omenimo Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici (2022), »Narod sodi«: Sodišče slovenske narodne časti (2021), Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951 (2012) in »Za svobodo, kralja in domovino«: ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952 (2010).