Dr. Matic Batič

znanstveni sodelavec 


Matic Batič (rojen 1990 v Šempetru pri Gorici) je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med letoma 2009 in 2015 študiral zgodovino in nemcistiko. Leta 2012 je diplomiral, 2015 pa zaključil magistrsko stopnjo dvopredmetnega bolonjskega študija z magistrsko nalogo o nemški publicistiki v Gorici v drugi polovici 19. stoletja. Leta 2020 je na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem uspešno zaključil doktorski študij z zagovorom doktorske disertacije Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca prve svetovne vojne do kapitulacije Italije. Izobraževal se je tudi na Humboldtovi univerzi v Berlinu (2017) in na Raziskovalnem centru za nemščino v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi v Regensburgu (2016).

Med letoma 2015 in 2020 je bil na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper zaposlen kot mladi raziskovalec in asistent. Od začetka leta 2021 je kot raziskovalec zaposlen na Študijskem centru za narodno spravo. Je član programske skupine Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju in tehnični urednik revije Dileme.

Njegova raziskovalna dejavnost zadeva različna vprašanja, povezana z zgodovino severnojadranskega območja v 19. in 20. stoletju, zlasti v povezavi s kulturno zgodovino in zgodovino italijanskega fašizma, s posebnim poudarkom na problematiki kulturne zgodovine prostora. Je avtor več znanstvenih člankov in poglavij v monografskih publikacijah v Sloveniji in tujini. Svoje raziskovalno delo redno predstavlja na znanstvenih konferencah v domačem in mednarodnem prostoru.

Za magistrsko nalogo z naslovom “Wir denken zwar deutsch, wir fühlen deutsch, werden es aber niemanden verargen, anderen Sinnes zu sein”: Görzer Wochenblatt (1867) und Görzer Zeitung (1868–1869) mu je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani leta 2015 podelila fakultetno Prešernovo nagrado.