Dr. Milko Mikola prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v zgodovini

Ljubljana (26. 11. 2013) - V Unionski dvorani v Mariboru je bila v petek, 22. novembra podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanja Ambasador znanosti in Puhovega priznanja.  Odbor RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki mu predseduje akad.prof.dr. Tadej Bajd, se je odločil, da letos podeli štiri Zoisove nagrade, pet Zoisovih priznanj, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije. Dr. Milko Mikola, prvi direktor Študijskega centra za narodno spravo, ob njegovi ustanovitvi leta 2008, je za pomembne znanstvene dosežke v zgodovini prejel Zoisovo priznanje. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik RS Borut Pahor.

011Dr. Milko Mikola je prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v zgodovini

Zgodovinar in arhivski svétnik dr. Milko Mikola se je v slovenski zgodovinski stroki uveljavil predvsem kot odličen poznavalec represije komunističnega totalitarizma v Sloveniji. Upravičeno lahko zapišemo, da je na tem področju slovenskega zgodovinopisja opravil pionirsko delo. O tej skoraj pol stoletja zamolčani temi je začel pisati in izdajati študije ter objavljati arhivske dokumente v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil kot arhivist zaposlen v Zgodovinskem arhivu Celje. Komunistično represijo v Sloveniji je proučeval tudi potem, ko je leta 2005 prevzel vodenje Sektorja za popravo krivic pri Ministrstvu za pravosodje in ko je leta 2008 postal vršilec dolžnosti direktorja novoustanovljenega Študijskega centra za narodno spravo. V tem času je pripravil in izdal kar štiri zbornike arhivskih dokumentov in pričevanj o komunističnih koncentracijskih in delovnih taboriščih v Sloveniji ter o povojnih nasilnih izgonih prebivalstva. Vsa svoja dotedanja dognanja o povojni komunistični represiji v Sloveniji pa je strnil v monografiji Rdeče nasilje, ki je v nakladi 4.500 izvodov izšla lani in je njegovo življenjsko delo.

008

Zgodovinar in arhivski svetnik dr. Milko Mikola je poznan predvsem kot izjemen poznavalec komunističnega nasilja ter kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne. Znanstveno proučevanje skoraj pol stoletja zamolčanih dogodkov in zgodb je nadgradil s številnimi objavami arhivskih dokumentov ter pričevanj žrtev in njihovih svojcev. Zato lahko njegovo delo v smislu odkrivanja zgodb o žrtvah in različnih oblikah nasilja ne samo komunističnega, ampak tudi fašističnega in nacističnega totalitarizma, označimo kot pionirsko in kot njegovo življenjsko delo. S svojim delom je nedvomno prispeval tako k varovanju in ohranjanju arhivske dediščine kot tudi k področju seznanjanja strokovne in širše javnosti z arhivskimi dokumenti in novimi spoznanji. Njegov prispevek z razvoju zgodovinopisja je izjemen, saj je s svojim delovanjem odkrival številne zamolčane dogodke in procese iz slovenske povojne zgodovine.

 015Dr. Milko Mikola s sodelavko SCNR, dr. Matejo Čoh

Glavni poudarek znanstvene monografije dr. Milka Mikole »Rdeče nasilje« je na obravnavanju komunističnega nasilja v Sloveniji v obdobju, ko je doseglo svoj vrh, torej od konca druge svetovne vojne do začetka petdesetih let prejšnjega stoletja. Njegovo delo se opira predvsem na arhivske dokumente takratnih oblastnih represivnih organov, le pri obravnavanju povojnih pobojev se v večji meri opre na obstoječo strokovno literaturo, kajti o njih arhivskih dokumentov ni na razpolago, ker so bili verjetno uničeni. Kot pomemben vir, ki ga je dr. Milko Mikola uporabil pri pisanju knjige, pa so prav gotovo tudi pričevanja žrtev tega nasilja, shranjena v gradivu Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Monografija je prva sistematična zgodovinska obravnava, napisana na osnovi tega zajetnega fonda, in v tem smislu pomembna tudi s stališča ustne zgodovine. Prav ta pričevanja s pretresljivo nazornostjo posredujejo človeški davek prikazanega obdobja. S prepletanjem arhivskega in ustnega gradiva avtor bralcem omogoči, da se iz prve roke seznanijo s krivicami, trpljenjem in stiskami, ki so jih zaradi posameznih represivnih ukrepov doživljale žrtve. Vsem njim je knjiga tudi posvečena.

Vse objave