Dr. Pavlina Bobič

znanstvena sodelavka


Dr. Pavlina Bobič je po diplomi na ljubljanski Teološki fakulteti (2001) na Univerzi v Oxfordu magistrirala iz socialne antropologije (2003) in nato doktorirala iz moderne evropske zgodovine (2009). Med letoma 2008 in 2012 je bila zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, od 2012 do 2016 pa je bila CENDARI raziskovalka na Univerzi v Birminghamu v Veliki Britaniji. Po triletnem predahu zaradi materinstva je med letoma 2019 in 2020 delovala kot asistentka predstojnika na vseh treh stopnjah bolonjskega študija in koordinatorka tujih podiplomskih študentov arhivskih znanosti na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor. Od leta 2021 je znanstvena sodelavka na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani.

Njen raziskovalni interes zajema primerjalno zgodovino prve svetovne vojne, socialne, politične in kulturne implikacije spopada, demobilizacijo, procese povojne rekonstrukcije in biografske študije. Trenutno se njene raziskave osredinjajo na izvor ter oblike genocidnega nasilja med drugo svetovno vojno s posebnim poudarkom na Sloveniji in študiju primerov (po)vojnih kršitev človekovih pravic na Dolenjskem.

Je avtorica znanstvene monografije War and Faith: The Catholic Church in Slovenia, 1914–1918 (Leiden – Boston: Brill, 2012) ter vrste znanstvenih prispevkov s področja prve svetovne vojne, biografskih študij in izbranih problematik nasilja med drugo svetovno vojno na Dolenjskem.