Dr. Renato Podbersič

znanstveni sodelavec


Dr. Renato Podbersič je študij zgodovine opravil na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, diplomiral je leta 1997. Leta 2004 je na istem oddelku dokončal magistrski študij z zagovorom magistrske naloge Katoliška cerkev na Goriškem med prvo svetovno vojno. Kasneje se je vpisal na doktorski študij na Fakulteti za humanistiko Univerze na Primorskem, ki ga je dokončal leta 2016 z doktorsko disertacijo Judovska skupnost na Goriškem 1900–1950.

Na Študijskem centru za narodno spravo je kot raziskovalec zaposlen od leta 2008. Leta 2018 je bil izvoljen v raziskovalni naziv znanstveni sodelavec, od leta 2022 je vodja programske skupine Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju in glavni urednik znanstvene revije Dileme, ki jo izdaja SCNR.

Med njegove osnovne raziskovalne interese spada proučevanje totalitarizmov v 20. stoletju na Slovenskem ter raziskovanje zgodovine in preganjanja Judov na širšem srednjeevropskem prostoru. Raziskuje tudi cerkveno zgodovino in prvo svetovno vojno. Sodeluje v uredniškem odboru revije Na Fronti, ki jo izdaja Društvo soška fronta 1915–1917, v uredniškem odboru Goriške Mohorjeve družbe ter Inštitutu za socialno in versko zgodovino iz Gorice (Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Gorica/Gorizia).

Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici od leta 2005 vodi seminar za študente prvih letnikov in je hkrati asistent za sodobno zgodovino.

Je avtor več znanstvenih prispevkov s področja sodobne slovenske zgodovine, ki jih objavlja v domačih in tujih revijah. Leta 2017 je izdal monografijo Jeruzalem ob Soči, ki je bila leta 2018 nominirana za nagrado Klio, ki jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Redno sodeluje na znanstvenih konferencah doma in v tujini, kjer predstavlja svoje raziskovalno delo.