Dr. Tomaž Ivešić

direktor in znanstveni sodelavec


Tomaž Ivešić (rojen 1990 v Celju) je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru leta 2012 diplomiral iz zgodovine ter na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2014 iz zgodovine še magistriral. V akademskem letu 2015/16 se je izpopolnjeval na magistrskem študiju komparativnega zgodovinopisja na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti. Med letoma 2016 in 2020 je bil doktorski raziskovalec na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, kjer je uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom A Turning Point in the Yugoslav National Question: No More Room for Yugoslavs.

Od oktobra 2020 je zaposlen na Študijskem centru za narodno spravo kot direktor javnega zavoda ter znanstveni raziskovalec pri programu Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju. Ivešić je tudi odgovorni urednik revije Dileme. Od leta 2022 je član Komisije Vlade RS za reševanje vprašanja prikritih grobišč. Od oktobra 2022 je vodja raziskovalnega projekta Med tradicijo in moderno: slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi (1848−1948), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS).

Raziskovalno se ukvarja s kulturno in intelektualno zgodovino slovenskega in širšega jugoslovanskega prostora v transnacionalnih perspektivah, pa tudi z zgodovino institucij, znanosti, študijami nacionalizmov, disidentstvom ter kršenjem človekovih pravic. Je avtor več znanstvenih člankov in poglavij v monografskih publikacijah v Sloveniji in tujini. Svoje raziskovalno delo redno predstavlja na znanstvenih konferencah v domačem in mednarodnem prostoru.

Leta 2022 je njegov članek The Yugoslav National Idea Under Socialism: What Happens When a Soft Nation-Building Project Is Abandoned?, objavljen v Nationalities papers, ARIS uvrstila v izbor Odlični v znanosti.