Družinska zgodba – projekt na Gimnaziji Kranj

Ljubljana (25.11.2011) - V sredo, 16. novembra 2011 so sodelavke Študijskega centra za narodno spravo Jelka Piškurić, Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič izvedle drugi del projekta Družinska zgodba – izkušnja intervjuja. Projekt so izvedle v dveh oddelkih prvih letnikov pri pouku zgodovine, v katerih poučuje prof. Nina Zupan Šorli. V prvem delu so dijakom spregovorile o pomenu pričevanj za zgodovinsko stroko, o tehnični opremi, ki je potrebna za izpeljavo snemanj in o navajanju virov, ki jih pri delu uporabljajo. Pokazale so jim posnetke video pričevanj, ki so jih posneli s kamero na Študijskem centru za narodno spravo.

Dijaki so dobili nalogo, da v svojem domačem okolju poiščejo osebo, ki jim je pripravljena spregovoriti o svoji preteklih doživetjih. Opravili so zapis in ga opremili z dodatnim dokumentacijskim gradivom ali fotografijami. Zgodbo so postavili v določeno zgodovinsko obdobje in tudi o tem času zapisali nekaj najbolj značilnih okoliščin. Naslovi in vsebine zgodb so zelo zanimivi. Govorijo o času prve svetovne vojne in soški fronti, o časih med drugo svetovno vojno in po njej, o taboriščih Gonars, Jasenovac, Dachau,  o krutih družinskih dogodkih, ki so za vedno zaznamovali mnoge posameznike, o izgubah premoženja ob nacionalizaciji, o preživelih Slovencih iz ladje Titanik, o potresih, prvem pristanku na Luni, o osamosvojitveni vojni za Slovenijo in še čem.

V drugem delu projekta je delo potekalo po skupinah. Dijaki so odgovarjali na zastavljena vprašanja, hkrati so si izmenjali vsebine zgodb, ki so jih zapisali. Nazadnje je vsaka skupina eno zgodbo predstavila pred razredom. Vse zbrane zgodbe bodo predstavljene v razrednem zborniku, ki ga lahko dijaki ob priliki predstavijo tudi ostali šolski skupnosti.

Dijaki so delo zares izvrstno opravili in tudi sami potrdili, da je bilo delo zanje izobraževalno in vzgojno, saj so odstrli delček preteklosti svojih domačih in na ta način bolje spoznali obdobje, v katerem so odraščali njihovi stari starši, pradedki, prababice in ostali sorodniki.

Vse objave