Edinstvena izkušnja demokratičnega prehoda in modernizacije v srednji in vzhodni Evropi

Direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič se je na povabilo organizatorjev 17. in 18. septembra 2010 v Budimpešti udeležila mednarodne konference z naslovom The Crisis in Europe (Re-inventing  EU Policies Delivering Growth and Fighting Poverty).

 budimpesta1

V okviru plenarnega zasedanja je na delovni skupini z naslovom The Unique Experience of Democratic Transformation and Modernization in Central and Eastern European Countries govorila o primeru slovenske demokratizacije konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let 20. stoletja ter poudarila pomen izobraževanja za demokracijo ter posredovanja znanja o preteklosti, tako kot se je v resnici zgodila.

budimpesta2

Slovenski primer prehoda v demokracijo je nezadostno oziroma enostransko raziskan in obdelan, zasluge za demokratizacijo pa si prisvaja politična opcija, ki zanjo nima velikih zaslug ali ji je celo nasprotovala. Vloga Demosa – demokratične opozicije Slovenije, ki je po zmagi na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 začela s postopki za osamosvojitev Slovenije ter uvajanje in krepitev demokracije, je v zgodovinopisju in politologiji – namerno ali nenamerno – marginalizirana.

budimpesta5 Direktorica SCNR s predsednikom Evropskega parlamenta Jerzyem Buzekom.

Konference v Budimpešti so se udeležili številni visoki gostje, med drugim predsednik madžarske vlade Viktor Orbán in predsednik belgijske vlade Yves Leterme, predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek in številni evropski poslanci ter mnogi uveljavljeni znanstveniki in raziskovalci.

budimpesta3 Evropski poslanec Tunne Kelam iz Estonije, nekdanji disident, prijatelj Študijskega centra za narodno spravo, je spregovoril o izkušnjah baltskih držav in njihovem soočenju s pritiski iz Sovjetske zveze, ki je na vso moč ovirala demokratizacijske procese.

budimpesta4Med udeleženci panela je bil tudi makedonski zunanji minister Antonij Milošoski, ki je opozoril na – po njegovem mnenju - neupravičeno grško zoperstavljanje uporabi imena Makedonija. Po njegovih besedah gre v tem primeru za kršenje človekovih pravic in preizkus temeljnih vrednot Evropske unije.

bidimpesta5 Direktorica mag. Andreja Valič s predsednikom madžarske vlade Viktorjem Orbanom.Vse objave