Dilemmas: Review of Slovene Contemporary History 2, no. 2 (2018)Dilemmas 2, no. 2 (2018): Dileme_letnik 2_2018_št. 2.pdf


Video presentation: https://www.youtube.com/watch?v=obacjrBc1yM CONTENT


Andreja Valič Zver: Dr. Tamara Griesser Pečar – ob življenjskem jubileju


Papers

Milko Mikola: The Westens—Leading Industrialists from Celje

Mirjam Dujo Jurjevčič: Revolutionary Violence on the Bloke Plateau in 1942

Miha Drobnič: Operation of the Šentvid Camp

Damjan Hančič: The Attitude of the Kamnik Party Towards the Catholic Church in the First Post-War Years

Jelka Piškurić: The Administrative Arrangement of Ljubljana and Its Municipalities in the Time of Socialism


Presentation of historical sources

Renato Podbersič: Srečko Šuligoj’s Memories from the Year 1945

Igor Grdina: The Marxist Centre Is in Session


Book reviews

Tomaž Kladnik: Blaž Torkar in Miha Kuhar, Zadnja bitka na Soči 1917, Založba Mohorjeva, Celovec 2018

Jelka Piškurić: Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni, Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2018


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si