Dilemmas: Review of Slovene Contemporary History 4, no. 1-2 (2020)Dilemmas 4, no. 1-2 (2020): Dileme_letnik 4_št. 1 in 2_2020.pdf


Video presentation: https://www.youtube.com/watch?v=xVO7TqYjtMw CONTENT


Editorial

Tamara Griesser Pečar: Koroški plebiscit – ob stoletnici


Papers

Aleš Šafarič:The Orel Physical Education Organisation after the First World War

Marica Karakaš Obradov: Immigration of Slovenians to theIndependent State of Croatia with Special Reference to the Area of Kordun and Banovina

Damjan Hančič: The Revolution in Occupied Ljubljana in 1941 and 1942: A Victimological Presentation of Its Consequences

Mirjam Dujo Jurjevčič: To Be a Partisan, Village Guard or Home Guard

Jelka Piškurić: “The system of socialist democracy and development of the socialist economy strives for the formation of economically strong municipalities” or, How the Municipality of Ljubljana Vič - Rudnik Was Formed«

David Petelin: From Several Ljubljana Municipalities to a Unified City Municipality: Administrative and Territorial Development from the Communal System to Modern Local Self-Government between 1955 and 1994

Aleš Maver: Rome 45 BC, Milan AD 395, Metlika AD 1999: The Inconvenience and Inevitability of the Commemoration of Civil War

 

Presentation of historical sources

Ivo Jevnikar: On Franci Heinrihar’s Memories of the Struggles for the Northern Border


In memoriam

Renato Podbersič ml.: Pavle Borštnik

 

Book reviews

Mateja Čoh Kladnik: Leon Štukelj in Tovarišija

Tomaž Kladnik: Slovenski razkol

Renato Podbersič st.: Z udarno pestjo


Cena posamezne publikacije je 15,00 € (+ poštnina)

Letna naročnina je 25,00 € (brez stroškov pošiljanja)

Ali želite postati naročnik revije Dileme?

NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si